Các trường tại TPHCM được thu phí đào tạo tin học chuẩn quốc tế

12/09/2022 - 12:06

PNO - Các trường triển khai dạy tin học theo chuẩn quốc tế cho học sinh phổ thông năm học 2022-2023 tổ chức thu phí phải đảm bảo tính đúng, tính đủ.

Các cơ sở giáo dục đào tạo chương trình Tin học quốc tế được lựa chọn liên kết với 1 trong 2 đối tác do UBND TPHCM phê duyệt.
Các cơ sở giáo dục đào tạo chương trình tin học quốc tế được lựa chọn liên kết với 1 trong 2 đối tác do UBND TPHCM phê duyệt

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có hướng dẫn tổ chức thực hiện kinh phí xã hội hóa đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TPHCM theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021-2030”. Theo đó, các trường triển khai dạy tin học theo chuẩn quốc tế cho học sinh phổ thông năm học 2022-2023 tổ chức thu phí dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo hình thức xã hội hóa phải đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ và có sự đồng thuận với phụ huynh học sinh trên cơ sở tự nguyện.

Các cơ sở giáo dục được chủ động lựa chọn đối tác phù hợp là đại diện chính thức của chương trình tin học theo chuẩn quốc tế được UBND TPHCM quy định. Trong đó bao gồm chương trình tin học theo chuẩn quốc tế của ICDL (Công ty EMG Education là đại diện chính thức ủy quyền của ICDL tại Việt Nam), hoặc chương trình tin học theo chuẩn quốc tế của Certiport (Công ty IIG Việt Nam là đại diện chính thức ủy quyền của tổ chức Certiport).

Về mức thu, căn cứ chi phí đào tạo được công bố, các điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của phụ huynh học sinh, các đơn vị xác định mức thu phù hợp và cam kết đầy đủ chất lượng giáo dục đào tạo. Việc thu phí được thực hiện định kỳ theo quy định, nếu phụ huynh, học sinh tự nguyện thì có thể thu một lần cho cả quý, học kỳ hoặc năm học. Các đơn vị thông báo đầy đủ, công khai các khoản thu đến phụ huynh bằng văn bản, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Minh Linh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI