Bà Rịa Vũng Tàu: Xem xét cấp giấy chứng nhận trường hợp chung quyền sử dụng đất

06/11/2022 - 14:33

PNO - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản gửi các Sở ngành chỉ đạo liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chung quyền sử dụng đất.

Cụ thể, vừa qua Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản đề nghị giải quyết thủ tục chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chung quyền sử dụng đất. 

Do đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố cơ sở pháp lý, đánh giá tình hình thực tế sử dụng đất có chung quyền sử dụng, tình hình vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan các trường hợp có chung quyền sử dụng đất, đề xuất giải pháp xử lý.

Sau đó, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chỉ thị về quản lý đất đai và quy hoạch trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung liên quan chung quyền sử dụng đất, việc phân lô tách thửa; công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch chuyên ngành liên quan nhất là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/11/2022.

Sau
Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất nhiều trường hợp đất đồng sở hữu từ 3 hộ gia đình, cá nhân trở lên

Giao Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động nghiên cứu, có ý kiến góp ý các nội dung liên quan, gửi về Sở Tài nguyên Môi trường tổng hợp trước ngày 10/11/2022.

Trước đó, năm 2021, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có báo cáo về thông tin số lượng thửa đất ở, đất nông nghiệp có nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng đất (từ 3 hộ gia đình, cá nhân trở lên) từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh lên đến hàng nghìn trường hợp.

Trong đó, TP. Vũng Tàu 1.455 trường hợp; TP. Bà Rịa 155 trường hợp; Thị xã Phú Mỹ 1.026 trường hợp; huyện Châu Đức 75 trường hợp; huyện Đất Đỏ 473 trường hợp; huyện Long Điền 503 trường hợp; huyện Xuyên Mộc 78 trường hợp;  huyện Côn Đảo 22 trường hợp. Cá biệt có trường hợp một miếng đất 1.000m2 nhưng tới 150 người đồng sở hữu, đứng tên trên sổ đỏ. Nghĩa là mỗi người sở hữu khoảng 6,6m2 đất.

Trước bất thường trên, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn gửi Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các huyện, thị, thành phố và văn phòng đăng ký đất đai tỉnh về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn. Trong đó yêu cầu tạm dừng các thủ tục chuyển nhượng cho nhiều hộ gia đình, cá nhân có chung quyền sử dụng một thửa đất (đất đồng sở hữu) đối với các trường hợp diện tích bình quân/hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong cùng một thửa đất thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa quy định trên địa bàn tỉnh.

Việc tạm dừng này có hiệu lực với cả các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hoàn thành các thủ tục xác nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở Tài nguyên Môi trường cần đánh giá thêm về ảnh hưởng, tác động đến công tác quản lý trật tự về tách thửa, quản lý trật tự đất đai, quản lý trật tự xây dựng, việc xử lý tranh chấp, công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với một thửa đất có nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng…

Ngọc Bích

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI