Bà Rịa – Vũng Tàu đấu giá mũi đất "vàng" thuộc Mũi Nghinh Phong

05/09/2021 - 08:59

PNO - Khu đất 21,7 ha tại Mũi Nghinh Phong, TP Vũng Tàu đang được cơ quan chức năng tiến hành các bước pháp lý để đưa ra bán đấu giá.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Lê Ngọc Khánh đã ký văn bản số 11909/UBND-VP gửi các Sở gồm Tài nguyên - Môi trường (TNMT), Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT), UBND TP Vũng Tàu và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh về tiến độ thực hiện dự án đấu giá khu đất rộng 21,7 ha tại Mũi Nghinh Phong, phường 2, TP Vũng Tàu.

Khu vực Mũi Nghinh Phong (trong vòng tròn đỏ) nằm giữa trên cung đường du lịch ven biển nổi tiếng nhất của TP Vũng Tàu
Khu vực Mũi Nghinh Phong (trong vòng tròn đỏ) nằm giữa trên cung đường du lịch ven biển Thùy Vân - Hạ Long nổi tiếng và sầm uất nhất của TP Vũng Tàu. Ảnh: Trường Nguyên

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian Kế hoạch thực hiện các thủ tục đấu giá khu đất nói trên vào tháng 9/2022. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công để triển khai, đảm bảo tiến độ đã duyệt.

Theo đó, lộ trình thực hiện dự án khu đất Mũi Nghinh Phong cụ thể như sau: Từ tháng 8/2021 đến tháng 4/2022: Bộ Quốc phòng sẽ thống nhất chủ trương bàn giao Trạm biên phòng 518. Trong thời gian này, Sở Xây dựng sẽ phối hợp vơi Sở TNMT và UBND TP Vũng Tàu để lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và chủ trương đầu tư.

Từ tháng 4/2022 - 5/2022: Sở TNMT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND TP Vũng Tàu trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá và quyết định đấu giá.

Tiếp đó, từ tháng 5/2022 - 7/2022: Sở TNMT tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND TP Vũng Tàu khảo sát giá đấy, xây dựng giá khởi điểm và bước giá của khu đất để trình UBND tỉnh quyết định.

Cuối cùng, từ tháng 8/2022 - 9/2022, đơn vị tổ chức đấu giá sẽ phối hợp với Sở TNMT thực hiện việc đấu giá khu đất 21,7 ha tại Mũi Nghinh Phong.

Về nhiệm vụ cụ thể, UBND tỉnh BRVT giao Sở TNMT phối hợp với UBND TP Vũng Tàu và các sở ngành liên quan nhanh chóng Lập thủ tục đấu thầu thuê đơn vị tư vấn, lập, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường, lập hồ sơ chủ trương đầu tư theo quy định.

Sau đó tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá và Quyết định đấu giá. Xây dựng giá đất khởi điểm, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức đấu giá.

Bên cạnh đó, Sở TNMT sẽ là đơn vị đầu mối tổng hợp, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch, kịp thời tổng hợp các tồn tại, vướng mắc phát sinh. Báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh về dự án này.

Trung tâm phát triển quỹ đất BRVT đang quản lý hơn 442 ha đất

Theo Sở TNMT tỉnh BRVT, từ năm 2004 đến tháng 5/2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đang quản lý tổng cộng 141 khu đất, tương đương với tổng diện tích 707,7ha đất.

Trong đó, có 55 khu đất tương đương diện tích 265,4ha thuộc quỹ đất đã giao cho người trúng đấu giá, địa phương và tổ chức khác sử dụng, không còn thuộc quỹ đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý; còn lại 86 khu đất Trung tâm đang quản lý tương đương diện tích 442,4ha đất.

Trên cơ sở tình hình quản lý, sử dụng, giải quyết vướng mắc về thủ tục đấu giá, bồi thường, hỗ trợ, tranh chấp khiếu nại hiện nay, Sở TNMT phân 86 khu đất nêu trên thành 3 nhóm.

Trong đó,  nhóm 1 gồm 21 khu đất tương đương diện tích 241,8 ha có khả năng khai thác, sử dụng để đấu giá; nhóm 2 gồm 4 khu đất tương đương diện tích 44,4 ha sử dụng để đầu tư phát triển hạ tầng và nhóm 3 gồm 61 khu đất tương đương với diện tích 156,2 ha.

Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI