Ai sẽ được giảm giá vé xem phim 20%-50% từ ngày 1/1/2023?

02/01/2023 - 13:16

PNO - Kể từ ngày 1/1/2023, một số đối tượng xem phim sẽ được áp dụng chính sách giảm giá vé từ 20%-50% theo quy định của pháp luật.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, trong đó có đề cập đến các trường hợp được miễn, giảm giá vé xem phim tại rạp.

Cụ thể: người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật được giảm ít nhất 20% giá vé; người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé, người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim. 

Một số đối tượng sẽ được giảm đậm giá vé xem phim từ ngày 1/1
Một số đối tượng sẽ được giảm đậm giá vé xem phim từ ngày 1/1/2023

Nghị định này cũng quy định khung giờ chiếu phim Việt Nam là được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18g - 22g.

Tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam trong hệ thống rạp chiếu được thực hiện theo lộ trình chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 15% tổng số suất chiếu trong năm. Giai đoạn 2: Từ ngày 1/1/2026 trở đi, bảo đảm đạt ít nhất 20% tổng số suất chiếu trong năm.

Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp kết thúc trước 22g, cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 23g.

Phim Việt được ưu tiên chiếu giờ đẹp tại rạp từ 18g đến 22g
Phim Việt được ưu tiên chiếu giờ đẹp tại rạp từ 18g đến 22g

Phim Việt Nam chiếu trên truyền hình cũng được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18g - 22g. Thời lượng phát sóng thực hiện theo lộ trình: 

Giai đoạn 1, từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 15% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình.

Giai đoạn 2, từ ngày 1/1/2026 trở đi, bảo đảm đạt ít nhất 20% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình.

Phim Việt Nam được phát sóng trên các kênh truyền hình trong nước phải được tăng thời lượng chiếu vào các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại; chiếu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại.

Phim cho trẻ em được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18g - 22g. Thời lượng phát sóng phim cho trẻ em dưới 16 tuổi đạt ít nhất 5% so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước.

Quỹ hộ trợ điện ảnh sẽ giúp cho những bộ phim độc lập như Ròm không phải đi xin tiền của nước ngoài
Quỹ hỗ trợ điện ảnh sẽ giúp cho những bộ phim độc lập như Ròm không phải đi xin tiền của nước ngoài

Một vấn đề được nhiều nhà làm phim quan tâm là Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh cũng được nhắc đến trong Nghị định. Theo đó quỹ hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Bộ VHTTDL là đại diện chủ sở hữu.

Quỹ được hình thành từ các nguồn: vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh do ngân sách nhà nước cấp; huy động đóng góp tự nguyện, tài trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nguồn thu nhập hợp pháp khác; tiền lãi từ tiền gửi của Quỹ tại ngân hàng và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Vấn đề quản lý phim trên không gian mạng được Nghị định đề cập với những quy định chi tiết. Trong đó, đáng chú ý là yêu cầu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng phải thiết lập các biện pháp kỹ thuật cần thiết, để cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em có khả năng dùng các biện pháp kỹ thuật đó để kiểm soát, quản lý, bảo đảm trẻ em xem phim phù hợp với độ tuổi.

Việc quản lý phim chiếu mạng được quy định chị tiết hơn trong Nghị định mới
Việc quản lý phim chiếu mạng được quy định chi tiết hơn trong Nghị định mới

Ngoài ra, phải công khai hướng dẫn cách sử dụng các biện pháp kỹ thuật trên các ứng dụng hoặc trang thông tin điện tử phổ biến phim trên không gian mạng của mình; bảo đảm các biện pháp kỹ thuật phải rõ ràng, minh bạch, dễ sử dụng; xử lý phản ánh, khiếu nại, báo cáo của người sử dụng dịch vụ chậm nhất trong 48 giờ kể từ khi nhận được phản ánh, khiếu nại, báo cáo.

Phải thực hiện dừng, gỡ bỏ phim vi phạm chậm nhất trong 24 giờ đối với các phim có nội dung bị nghiêm cấm theo tại Điều 9 Luật Điện ảnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan, trong vòng 3-5 ngày đối với các nội dung vi phạm khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ VHTTDL.

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI