428 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2019

31/12/2019 - 18:32

PNO - Hội đồng Giáo sư nhà nước đã tổ chức phiên họp lần thứ tư để xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 cho các ứng viên thuộc hai Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh.

Theo đó, có bốn ứng viên phó giáo sư hội đồng ngành khoa học an ninh được Hội đồng Giáo sư nhà nước xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự không có ứng viên nào.

Hội đồng Giáo sư nhà nước cho hay, theo tiêu chuẩn mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, hai khối ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh có nhiều chuyên ngành liên quan tới yêu cầu bảo mật theo quy định hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước.

428 nguoi dat tieu chuan giao su, pho giao su nam 2019
Phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước

Vì thế, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8538/VPCP-KGVX, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước đã phối hợp với Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự và Hội đồng Giáo sư ngành khoa học an ninh xây dựng điều kiện đặc thù về việc thay thế các bài báo quốc tế uy tín để vận dụng xét cho các ứng viên thuộc ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh.

Trước đó, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công bố quyết định 424 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2019 đối với 26 ngành, liên ngành. Như vậy, số ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm nay chính thức là 428 người.

Dung Nhi

 
TIN MỚI