117 hóa chất bắt buộc đăng ký trước khi sử dụng

28/04/2013 - 21:55

PN - Bộ Công thương vừa ban hành danh sách các sản phẩm hóa chất bắt buộc phải đăng ký sử dụng tại Thông tư số 07/2013 nhằm siết chặt các hoạt động quản lý hóa chất; phòng ngừa, hạn chế các sự cố hóa chất đe dọa đến sức...

Theo Thông tư, có tổng cộng 117 hóa chất, các tổ chức, cá nhân phải đăng ký với cơ quan chức năng trước khi sử dụng. Việc đăng ký được thực hiện bằng văn bản, được sở công thương thuộc địa bàn quản lý chấp thuận trong vòng 15 ngày. Trong văn bản đăng ký, các tổ chức, cá nhân phải khai báo rõ tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ trụ sở hoạt động; khối lượng dự kiến sử dụng; mục đích sử dụng… Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân thay đổi mục đích sử dụng, địa điểm hoặc chuyển đổi chủ sở hữu phải kê khai đăng ký lại. Bên cạnh việc đăng ký sử dụng, các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm cũng phải báo cáo định kỳ cho sở công thương, khai báo rõ đã sử dụng hóa chất vào mục đích gì, còn tồn kho bao nhiêu…

Tại Thông tư này, Bộ Công thương cũng giao các sở công thương có trách nhiệm kiểm tra việc đăng ký sử dụng và báo cáo sử dụng hóa chất nguy hiểm của các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý. Các tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật.

 PHAN TRÍ

 
TIN MỚI