Người dân miền Trung cấp tốc sơ tán, chằng chống nhà cửa trước giờ bão Noru đổ bộ

Thời sự 25-09-2022

Mọi công tác sơ tán, neo cột tàu thuyền, chằng cột nhà cửa... đang được diễn ra khẩn cấp.

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO