Vào trung tâm thương mại Vivo City trộm điện thoại của nhân viên bán hàng

Giả dạng là khách, người phụ nữ khoảng 40 tuổi đã vào một cửa hàng trong trung tâm thương mại liên tục xem đồ, sau đó chiếc điện thoại hơn 20 triệu của một nhân viên tại đây đã “không cánh mà bay” khi người phụ nữ này rời đi.

Tam Nguyên

CÁC KÊNH VIDEO