UBND TPHCM đề nghị xem xét công khai thông tin doanh nghiệp vi phạm

23/06/2022 - 13:04

PNO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, các loại tranh chấp, khiếu nại trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư gồm: chủ đầu tư chậm tổ chức hoặc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu không thành công nhưng không có văn bản đề nghị UBND cấp xã tổ chức.

Chủ đầu tư xây dựng không đúng theo giấy phép được phê duyệt; tự ý thay đổi công năng, mục đích sử dụng, lấn chiếm, sử dụng các phần thuộc sở hữu chung tại chung cư. Không bàn giao, chậm bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị; chậm lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua căn hộ; vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Chủ đầu tư và Ban quản trị nhà chung cư không thống nhất được các phần diện tích, nhất là phần diện tích mà chủ đâu tư giữ lại, thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở; chưa quyết toán số liệu (gốc và lãi) kinh phí bảo trì; nhận thức pháp luật, cách thức, thái độ làm việc và sự hợp tác thiếu thống nhất giữa chủ đầu tư và Ban quản trị. 

Chung cư 4s Linh Đông cũng xảy ra tranh chấp kéo dài vì chủ đầu tư chậm bàn giao sổ hồng và chậm làm sổ hồng
Chung cư 4S Linh Đông xảy ra tranh chấp kéo dài vì chủ đầu tư chậm bàn giao phí bảo trì và chậm làm sổ hồng

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giao UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức có giải pháp tăng cường, chủ động kiểm tra, xử lý đối với các khiếu nại, tranh chấp phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quản lý. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền giải quyết thì UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức chủ động phối hợp, báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn của Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan; không để xảy ra tình trạng người dân tập trung khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. 

Giao Sở Tư pháp nghiên cứu nội dung đề xuất của Sở Xây dựng về việc chấp thuận cho đăng tải các nội dung vi phạm của các doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng để người dân nắm thông tin; đối chiếu các quy định pháp luật liên quan và tình hình thực tiễn của thành phố báo cáo, đề xuất trình UBND TP xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ngọc Bích - Hà Vy
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI