TPHCM yêu cầu trường học không tổ chức tham quan, ngoại khóa ngoài thành phố có kiểm tra đánh giá

30/12/2022 - 20:40

PNO - Yêu cầu được Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc nêu ra trong kết luận tại Hội nghị chuyên môn trung học vừa được tổ chức ngày 30/12.

Cụ thể, với các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, tiết học ngoài nhà trường, ông Nguyễn Bảo Quốc yêu cầu hiệu trưởng các trường THCS, THPT căn cứ các hướng dẫn, triển khai các hình thức học tập, hoạt động giáo dục đúng theo qui định. Chú ý đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục và trên cơ sở đồng thuận của cha mẹ học sinh khi tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường. Đặc biệt, không tổ chức các hoạt động tham quan, ngoại khóa ngoài thành phố có kiểm tra, đánh giá nếu hoạt động này không phù hợp với mục tiêu của chương trình.

Riêng Tài liệu giáo dục địa phương, ông Nguyễn Bảo Quốc cho hay đã được UBND TP thẩm định và trình Bộ GD-ĐT phê duyệt. Trong học kỳ II năm học 2022-2023, sau khi được Bộ GD-ĐT phê duyệt, các trường căn cứ qui định trong việc chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục môn học, tổ chức thực hiện đầy đủ thời lượng dạy học 70 tiết/năm cho Nội dung Giáo dục địa phương ở khối lớp 7, 10. Việc kiểm tra cuối kỳ 1 và khi hoàn thành nội dung giáo dục địa phương được thực hiện theo tiến trình dạy học trong Học kỳ II năm học 2022-2023.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động tham quan, ngoại khóa ngoài thành phố có kiểm tra, đánh giá
Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động tham quan, ngoại khóa ngoài thành phố có kiểm tra, đánh giá

Về thực hiện Nghị quyết số 88, Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các Chương trình, đề án của thành phố, ông Nguyễn Bảo Quốc đề nghị hiệu trưởng các trường THCS, THPT rà soát đội ngũ giáo viên để xây dựng kế hoạch nhân sự. Trong học kỳ II năm học 2022-2023 phải hoàn thiện đề xuất nhu cầu tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Cạnh đó, ông yêu cầu các trường thực hiện rà soát, đánh giá, sửa chữa, mua sắm thiết bị, đồ dung dạy học; tổ chức làm đồ dùng dạy học; trang bị các trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh  theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021-2030 và định hướng việc lồng ghép các chủ đề trí tuệ nhân tạo vào hoạt động giáo dục, dạy học môn tin học trong trường trung học.

Ngoài ra ông cũng lưu ý các trường khi triển khai giáo dục STEM cần lưu ý đến việc sử dụng thiết bị, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận với chi phí tối thiểu; Sử dụng tối đa các thiết bị sẵn có; Tăng cường sử dụng các vật liệu, công cụ gia dụng, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận, chi phi rẻ và an toàn; Khuyến khích sử dụng các nguồn tài nguyên số bổ trợ, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm, có thể dễ dàng truy cập sử dụng trong và ngoài lớp học để học sinh chủ động học tập. Thực hiện đổi mới dạy học, gắn với đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa dạy học theo định hướng tiếp cận phẩm chất năng lực học.

Quốc Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI