TPHCM triển khai công tác bầu cử

21/01/2021 - 16:56

PNO - Ngày 21/1, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì cuộc họp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì cuộc họp triển khai công tác bầu cử tại TP.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì cuộc họp triển khai công tác bầu cử tại TP

Trên tinh thần quán triệt Chỉ thị số 03 - CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về lãnh đạo cuộc bầu cử, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Cùng với đó là lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45 - CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và TP trong toàn Đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh một trong những nội dung quan trọng là lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, tính đồng bộ, cũng như phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

TPHCM tập trung đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thành công.
TPHCM tập trung đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thành công

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Phạm Đức Hải cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới tại TPHCM có 16 quận sẽ bầu 2 cấp, gồm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP. Riêng cử tri TP. Thủ Đức sẽ bầu 3 cấp, gồm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM và đại biểu HĐND TP. Thủ Đức.

Đối với 5 huyện của TPHCM (63 xã, thị trấn sẽ bầu) sẽ bầu 4 cấp, là bầu đại biểu HĐND xã/thị trấn, đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND TPHCM và đại biểu Quốc hội. Ông Phạm Đức Hải lưu ý công việc quan trọng nhất, cấp bách nhất hiện nay là thành lập Ủy ban bầu cử từ cấp xã, phường, thị trấn tới cấp quận, huyện và TP. Thủ Đức; tiếp đến là chuẩn bị cơ cấu thành phần để tổ chức hiệp thương lần thứ nhất (trước ngày 17/2).

Tam Bình

 
TIN MỚI