TPHCM: Hiệu trưởng, hiệu phó nhiều trường THPT chưa thực hiện đúng định mức số tiết giảng dạy

05/10/2022 - 16:39

PNO - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh cho biết, hiệu trưởng, hiệu phó nhiều trường THPT chưa thực hiện đúng quy định định mức số tiết giảng dạy.

Ngày 5/10, Sở GD-ĐT TPHCM có thông báo kết luận kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính tại các cơ sở giáo dục trong năm 2022. Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM đã thành lập 3 đoàn kiểm tra tại 60/130 trường THPT công lập. 

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh đánh giá, công tác điều hành cải cách hành chính được các trường THPT quan tâm chỉ đạo, xử lý phản ánh kiến nghị kịp thời và nghiêm túc. Các trường đều có bố trí phòng tiếp công dân đúng quy định. Các trường THPT đều ứng dụng phần mềm quản lý học sinh, có quyết định phân công nhiệm vụ điều hành quản lý, khai thác, sử dụng trang thông tin điện tử...

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính tại các trường THPT vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Trong đó, các đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về tiếp công dân. Nhiều đơn vị chưa đảm bảo đủ định mức số tiết giảng dạy của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng theo quy định và còn sử dụng các căn cứ pháp lý hết hiệu lực khi ban hành quyết định, chưa cập nhật dữ liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên đầy đủ. Chưa có kế hoạch và phân công rà soát lại tất cả các văn bản hành chính do Hiệu trưởng ban hành để phù hợp với quy định.

Nhiều trường THPT chưa đảm bảo định mức đứng lớp của hiệu trưởng, hiệu phó
Nhiều trường THPT chưa đảm bảo định mức đứng lớp của hiệu trưởng, hiệu phó

Nhiều trường THPT thực hiện chưa đúng các biểu mẫu hướng dẫn của Sở GD-ĐT về công bố công khai ngân sách và công khai tài sản công theo quy định. Các đơn vị chưa thực hiện 3 công khai đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử về công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công khai thu chi tài chính.

Việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính chưa cụ thể, chưa bám sát với hoạt động của đơn vị, chưa hướng đến việc đổi mới quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thủ tục không cần thiết.

"Hiệu trưởng các trường THPT cần nghiêm túc thực hiện và khắc phục những điểm còn hạn chế tại đơn vị. Bên cạnh đó, cần thực hiện đầy đủ các nội dung của công tác thi đua khen thường. Khi thực hiện thủ tục hành chính cần cập nhật các biểu mẫu quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông", ông Hồ Tấn Minh yêu cầu.

Theo báo cáo, các trường THPT kiến nghị Sở GD-ĐT TPHCM cần đầu tư thỏa đáng các điều kiện thiết yếu cho cải cách hành chính như cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ ưu đãi nhằm phục vụ tốt hơn, từng bước hiện đại hóa, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt.

Kiến nghị Sở GD-ĐT TPHCM đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính cần hướng đến việc đồng bộ, thống nhất, tiến đến hình thức trực tuyến. Ngoài ra, kiến nghị cần có vị trí việc làm cho nhân viên học vụ, nhân viên công nghệ thông tin trong đề án việc làm, tăng cường chế độ đãi ngộ cho bộ phận văn thư, cải cách đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng. 

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuyensinhvi /strCate=tuyensinh

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsukienvandevi /strCate=sukienvande
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgiaoducvi /strCate=giaoduc