TP.HCM: Năm 2022, giảm gần 2.000 người hưởng lương từ ngân sách

01/12/2021 - 13:30

PNO - Bộ Nội vụ vừa có ý kiến về kế hoạch biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của TP.HCM.

Theo đó, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của TP.HCM từ năm 2022 sẽ giảm 10% cho đến năm 2025 là 97.881 người, tức bằng con số mà Bộ Nội vụ thẩm định năm 2021. Như vậy, đến năm 2025, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của thành phố còn nhiều nhất là 88.092 người, giảm tối thiểu 9.789 người so với năm 2021.

Từ các căn cứ và đề nghị của chính quyền thành phố, Bộ Nội vụ đồng ý số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 của TP.HCM sẽ là 95.923 người, giảm 1.958 người so với năm 2021.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI