Thành lập Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn, thuộc Trường ĐH Trà Vinh

09/03/2023 - 15:49

PNO - Ngày 9/3, lãnh đạo Trường đại học Trà Vinh cho biết, vừa có quyết định thành lập và bổ nhiệm Ban Giám hiệu Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn (thuộc Trường đại học Trà Vinh), trên cơ sở khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ, khoa Ngoại ngữ và khoa Sư phạm.

 

Lãnh đạo Trường đại học Trà Vinh tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn.
Lãnh đạo Trường đại học Trà Vinh tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn

Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn có chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng thuộc các lĩnh vực về ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn. Ngoài ra còn có các lĩnh vực khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy chế tổ chức, hoạt động của Trường đại học Trà Vinh và quy định của pháp luật có liên quan.

Cơ cấu tổ chức của trường gồm 1 hiệu trưởng là TS Ngô Sô Phe và 4 phó hiệu trưởng. Trường có các khoa, trung tâm như: khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật - Khmer Nam bộ; khoa Ngoại ngữ; khoa Sư phạm; khoa Quản trị du lịch, nhà hàng, khách sạn; trung tâm Văn hóa Miền Tây, trung tâm tiếng Việt... Trường đào tạo đa ngành, với nhiều hình thức và trình độ đào tạo từ cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ đáp ứng đa đạng nhu cầu của người học.

Việc thành lập trường giúp nâng cao tính tự chủ trong tổ chức quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… hướng đến nâng cao lợi ích cho người học. Tinh giản bộ máy tổ chức và quyền tự chủ được nâng cao.

Trước đó, Hội đồng Trường đại học Trà Vinh cũng có quyết định thành lập Trường Kinh tế - Luật (thuộc Trường đại học Trà Vinh) trên cơ sở của các khoa: Kinh tế - Luật, Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng. Trường Kinh tế - Luật có chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng thuộc lĩnh vực kinh tế, luật, quản lý nhà nước và lĩnh vực khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI