Kiến nghị tiếp tục hỗ trợ chế độ đặc biệt cho giáo viên mầm non

06/03/2021 - 14:21

PNO - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa đề xuất Ủy ban nhân dân TPHCM cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn để sớm ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện việc hỗ trợ giáo dục mầm non trên địa bàn.

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14/06/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ giáo dục mầm non TPHCM đã tạo điều kiện thuận lợi và tác động mạnh mẽ đến các ngành, các cấp phối hợp chăm lo giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ mầm non.

Nhờ Nghị quyết này, mạng lưới trường, lớp mầm non cùng cơ sở vật chất được đầu tư, mở rộng kéo theo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngày càng nâng cao.

Nhân viên trường Mầm non Bé Ngoan (quận 1) đang cho các bé ăn
Nhân viên trường Mầm non Bé Ngoan (quận 1) đang cho các bé ăn

Đặc biệt, giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng sẽ được hỗ trợ thêm 3 năm, bắt đầu từ năm học 2017-2018 đến 2019-2020. Năm đầu tuyển dụng sẽ được hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng, năm thứ hai hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng, năm thứ ba hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng. Từ năm thứ tư bắt đầu theo quy định của chế độ hiện hành.

Điều này giúp đội ngũ giáo viên mới ra trường yên tâm công tác, trụ vững với nghề đồng thời tạo động lực và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cho giáo dục mầm non của TP.

Nhờ vậy, số lượng giáo viên mới được tuyển dụng đã tăng từ 443 giáo viên vào năm 2014-2015 lên đến 1.205 giáo viên vào năm 2019-2020 (gấp 3 lần).

Đến nay, giáo viên mầm non tại các cơ sở công lập cơ bản đảm bảo theo quy định, từ tỉ lệ dưới 1,8 (năm học 2014-2015) đến 2,1, cơ bản đảm bảo 2 giáo viên/lớp.

Tuy nhiên, từ năm học 2020-2021, việc hỗ trợ giáo viên mới ra trường không còn hiệu lực, ảnh hưởng lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ giáo viên, gây nguy cơ làm giảm nguồn giáo viên mầm non, nhất là trong thời điểm hiện nay.

Vì vậy, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đề xuất Ủy ban nhân dân TPHCM cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn để sớm ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện việc hỗ trợ giáo dục mầm non trên địa bàn.

Kim Kiều

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuyensinhvi /strCate=tuyensinh
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgiaoducvi /strCate=giaoduc