Quận 5: Phụ nữ là nòng cốt trong các hoạt động hưởng ứng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

07/11/2018 - 07:30

PNO - Ngày 6/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, chính quyền và các đoàn thể phường 8, quận 5 đã phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa, thu hút hàng trăm người dân tham gia các hoạt động.

Ngày hội diễn ra với nhiều nội dung phong phú như hội thi ẩm thực, liên hoan văn nghệ, tuyên dương các điển hình tiêu biểu… Nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ từ các khu phố của phường 8 đã tích cực tham gia.

Quan 5: Phu nu la nong cot trong cac hoat dong huong ung ngay hoi dai doan ket toan dan toc
Nhiều gia đình hội viên được chọn làm thí sinh của hội thi ẩm thực trong ngày hội.

Mục đích của việc tổ chức Ngày hội Văn hóa nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng là kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018).

Quan 5: Phu nu la nong cot trong cac hoat dong huong ung ngay hoi dai doan ket toan dan toc
Các dì, chị là thành viên tích cực trong các nhóm ca múa nhạc ở cộng đồng.

Hoạt động này nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Quan 5: Phu nu la nong cot trong cac hoat dong huong ung ngay hoi dai doan ket toan dan toc
Hội viên phụ nữ phường 14 đăng ký thực hiện công trình thi đua.

Ở mỗi phường, khu phố tại quận 5, các hoạt động hướng đến Ngày hội đoàn kết toàn dân với những tên gọi, nội dung và hình thức khác nhau. Nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tổng kết việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” và bàn biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động nói trên ở khu dân cư trong năm tới; kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc.

Quan 5: Phu nu la nong cot trong cac hoat dong huong ung ngay hoi dai doan ket toan dan toc
Nhiều dì, chị nêu sáng kiến, hiến kế cho các hoạt động an sinh xã hội.

Đây cũng là dịp để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức đoàn thể thành viên có dịp nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động, công tác của mình trong việc phối hợp với tổ chức Đảng, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, hướng đến thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cán bộ, hội viên phụ nữ quận 5 tham gia ngày hội với vai trò nòng cốt như một lẽ tất yếu, tự nhiên, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của tổ chức Hội cơ sở với công tác đại đoàn kết toàn dân.

Thăng Long – Phương Thảo

 
Array ( [news_id] => 114663 [news_title] => Quận 5: Phụ nữ là nòng cốt trong các hoạt động hưởng ứng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 144582_ngay-hoi-doan-ket-cac-dan-toc-62050369.jpg [news_subcontent] => Ngày 6/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, chính quyền và các đoàn thể phường 8, quận 5 đã phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa, thu hút hàng trăm người dân tham gia các hoạt động. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Ngày 6/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, chính quyền và các đoàn thể phường 8, quận 5 đã phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa, thu hút hàng trăm người dân tham gia các hoạt động. [news_content] =>

Ngày hội diễn ra với nhiều nội dung phong phú như hội thi ẩm thực, liên hoan văn nghệ, tuyên dương các điển hình tiêu biểu… Nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ từ các khu phố của phường 8 đã tích cực tham gia.

Quan 5: Phu nu la nong cot trong cac hoat dong huong ung ngay hoi dai doan ket toan dan toc
Nhiều gia đình hội viên được chọn làm thí sinh của hội thi ẩm thực trong ngày hội.

Mục đích của việc tổ chức Ngày hội Văn hóa nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng là kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018).

Quan 5: Phu nu la nong cot trong cac hoat dong huong ung ngay hoi dai doan ket toan dan toc
Các dì, chị là thành viên tích cực trong các nhóm ca múa nhạc ở cộng đồng.

Hoạt động này nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Quan 5: Phu nu la nong cot trong cac hoat dong huong ung ngay hoi dai doan ket toan dan toc
Hội viên phụ nữ phường 14 đăng ký thực hiện công trình thi đua.

Ở mỗi phường, khu phố tại quận 5, các hoạt động hướng đến Ngày hội đoàn kết toàn dân với những tên gọi, nội dung và hình thức khác nhau. Nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tổng kết việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” và bàn biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động nói trên ở khu dân cư trong năm tới; kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc.

Quan 5: Phu nu la nong cot trong cac hoat dong huong ung ngay hoi dai doan ket toan dan toc
Nhiều dì, chị nêu sáng kiến, hiến kế cho các hoạt động an sinh xã hội.

Đây cũng là dịp để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức đoàn thể thành viên có dịp nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động, công tác của mình trong việc phối hợp với tổ chức Đảng, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, hướng đến thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cán bộ, hội viên phụ nữ quận 5 tham gia ngày hội với vai trò nòng cốt như một lẽ tất yếu, tự nhiên, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của tổ chức Hội cơ sở với công tác đại đoàn kết toàn dân.

Thăng Long – Phương Thảo

[news_source] => [news_tag] => phụ nữ là nòng cốt,tổ chức thành viên,mặt trận,các dân tộc,Ngày hội đoàn kết [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-11-07 07:30:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-11-07 07:30:00 [news_relate_news] => 110042,111620,113136 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hoi-va-cuoc-song [newcate_code2] => hoat-dong-hoi [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/hoi-va-cuoc-song/quan-5-phu-nu-la-nong-cot-trong-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-144582/ [news_urlid] => 144582 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 72 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/quan-5-phu-nu-la-nong-cot-trong-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-a114663.html [tag] => phụ nữ là nòng cốttổ chức thành viênmặt trậncác dân tộcNgày hội đoàn kết [daynews2] => 2018-11-07 07:30 [daynews] => 07/11/2018 - 07:30 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI