Quận 4: Triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

23/01/2019 - 07:30

PNO - Hội LHPN quận 4 vừa phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động và quận Đoàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị thu hút gần 300 cán bộ các đoàn thể trên địa bàn quận 4, trong đó có hơn 100 dì, chị cán bộ Hội cùng tham dự. 

Quan 4: Trien khai Nghi quyet Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XII
Ông Nguyễn Tiến Đạt báo cáo tại hội nghị.

Ông Nguyễn Tiến Đạt- nguyên Chủ tịch UBND quận 4, báo cáo viên hội nghị - đã giới thiệu Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 
Quan 4: Trien khai Nghi quyet Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIIViệc học tập Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho lực lượng cán bộ Hội, giúp các dì, chị tham gia tổ chức tốt các phong trào, hỗ trợ thiết thực cho sự phát triển của phụ nữ.

Dịp này, các đoàn thể cũng triển khai chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ đề rèn luyện nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. 

Thông qua chương trình, mỗi cán bộ Hội hiểu được tình hình kinh tế, chính trị của đất nước, nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của mình trong triển khai chủ đề năm và góp phần hiện thực hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào cuộc sống. 

Hồng Lĩnh

 
Array ( [news_id] => 138092 [news_title] => Quận 4: Triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 150256_ong-nguyen-tien-dat-chu-tich-quan-4-221135930.jpg [news_subcontent] => Hội LHPN quận 4 vừa phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động và quận Đoàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Hội LHPN quận 4 vừa phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động và quận Đoàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. [news_content] =>

Hội nghị thu hút gần 300 cán bộ các đoàn thể trên địa bàn quận 4, trong đó có hơn 100 dì, chị cán bộ Hội cùng tham dự. 

Quan 4: Trien khai Nghi quyet Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XII
Ông Nguyễn Tiến Đạt báo cáo tại hội nghị.

Ông Nguyễn Tiến Đạt- nguyên Chủ tịch UBND quận 4, báo cáo viên hội nghị - đã giới thiệu Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 
Quan 4: Trien khai Nghi quyet Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIIViệc học tập Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho lực lượng cán bộ Hội, giúp các dì, chị tham gia tổ chức tốt các phong trào, hỗ trợ thiết thực cho sự phát triển của phụ nữ.

Dịp này, các đoàn thể cũng triển khai chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ đề rèn luyện nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. 

Thông qua chương trình, mỗi cán bộ Hội hiểu được tình hình kinh tế, chính trị của đất nước, nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của mình trong triển khai chủ đề năm và góp phần hiện thực hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào cuộc sống. 

Hồng Lĩnh

[news_source] => [news_tag] => Phụ Nữ quận Tư,ban chếp hành Trung ương Đảng khóa XII,triển khai nghị quyết,hội nghị [news_status] => 6 [news_createdate] => 2019-01-23 07:30:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2019-01-23 07:30:00 [news_relate_news] => 109255,109325,112680,113032 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hoi-va-cuoc-song [newcate_code2] => hoat-dong-hoi [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/hoi-va-cuoc-song/quan-4-trien-khai-nghi-quyet-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-150256/ [news_urlid] => 150256 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 90 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/quan-4-trien-khai-nghi-quyet-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-a138092.html [tag] => Phụ Nữ quận Tưban chếp hành Trung ương Đảng khóa XIItriển khai nghị quyếthội nghị [daynews2] => 2019-01-23 07:30 [daynews] => 23/01/2019 - 07:30 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI