P&G Việt Nam được tôn vinh vì những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới tại giải thưởng UN Women WEPS 2022

16/11/2022 - 07:48

PNO - Là một trong những doanh nghiệp tham gia ký ủng hộ “Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ” (WEPs), Công ty P&G Việt Nam được ghi nhận có nhiều nỗ lực trong việc đưa ra các sáng kiến, thực thi chương trình hành động thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong thời gian qua. Vừa qua, Công ty P&G Việt Nam vinh dự nhận được giải thưởng hạng mục “Bình đẳng giới tại nơi làm việc” của giải thưởng “Thực hiện trao quyền cho phụ nữ - UN Women WEPs Awards năm 2022".

Đại diện Công ty P&G Việt Nam nhận được giải thưởng hạng mục “Bình đẳng giới tại nơi làm việc”- Ảnh: P&G Việt Nam
Đại diện Công ty P&G Việt Nam nhận được giải thưởng hạng mục “Bình đẳng giới tại nơi làm việc” - Ảnh: P&G Việt Nam

Tại sự kiện trao giải thưởng, bà Priyamvada Srivastava - Tổng giám đốc Công ty P&G Việt Nam - chia sẻ: “Bình đẳng và hòa nhập tại môi trường làm việc luôn là chiến lược trọng tâm của Tập đoàn P&G tại Việt Nam. Việc được nhận giải thưởng UN Women WEPs 2022 sẽ động viên chúng tôi tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc nơi mỗi người được hỗ trợ phát huy tiềm năng, được trao cơ hội học hỏi và phát triển một cách công bằng. Chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, xóa bỏ ràn cản giới và đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của Việt Nam”.

Công ty P&G Việt Nam có tỷ lệ nữ chiếm hơn 50% trong thành phần ban lãnh đạo, đồng thời, tỷ lệ nữ kỹ sư tại nhà máy ngày càng tăng. Doanh nghiệp đã nỗ lực xây dựng hệ thống hỗ trợ nhân viên dựa theo nhu cầu trong từng giai đoạn của cuộc sống.

Thu An

Nguồn: P&G Việt Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI