Nhiều chung cư xây dựng hệ thống xử lý nước thải không phù hợp

28/09/2022 - 15:18

PNO - Sở Tài nguyên Môi trường vừa đề nghị UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức tăng cường quản lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các khu chung cư trên địa bàn.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên Môi trường đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với loại hình nhà chung cư, phát hiện một số sai phạm như: chủ đầu tư chậm tiến độ xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý nước thải đã được xây dựng bàn giao cho Ban quản trị nhưng kích thước các bể chức năng của hệ thống xử lý không phù hợp với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Ban Quản trị không có đơn vị chuyên trách vận hành hệ thống xử lý nước thải.

n
Sở Tài nguyên Môi trường yêu cầu kiểm tra, rà soát các hệ thống xử lý nước thải tại các chung cư

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn; chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường theo quy định và theo chỉ đạo của UBND TP tại công văn số 1901/UBND-ĐT về tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp khi có yêu cầu.

Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn, trong đó bao gồm hạng mục hệ thống xử lý nước thải. Trong quá trình nhận bàn giao nhà chung cư, hướng dẫn Ban quản trị rà soát hiện trạng các công trình xử lý chất thải (như hệ thống xử lý nước thải) so với các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nội dung hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư giữa Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư cần cụ thể đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải của chung cư theo quy định. 

Ngọc Bích 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI