Năm học 2020-2021 bắt đầu áp dụng chương trình mới

28/12/2018 - 10:06

PNO - Chương trình GDPT mới được chia thành hai giai đoạn: giáo dục cơ bản (từ lớp Một đến lớp Chín) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp Mười đến lớp 12).

Chương trình nhằm thực hiện mục tiêu ”Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn”.

Nội dung giáo dục ở cấp tiểu học bao gồm 11 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: tiếng Việt; toán; đạo đức; ngoại ngữ 1 (ở lớp Ba, lớp Bốn, lớp Năm); tự nhiên và xã hội (ở lớp Một, lớp Hai, lớp Ba); lịch sử và địa lý (ở lớp Bốn, lớp Năm); khoa học (ở lớp Bốn, lớp Năm); tin học và công nghệ (ở lớp Ba, lớp Bốn, lớp Năm); giáo dục thể chất; nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật); hoạt động trải nghiệm và hai môn học tự chọn là tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 1 (ở lớp Một, lớp Hai).

Thời lượng giáo dục hai buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá bảy tiết học; mỗi tiết học 35 phút (có hướng dẫn cho các trường chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học hai buổi/ngày).

Cấp THCS bao gồm 12 môn (ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục công dân, lịch sử và địa lý, khoa học tự nhiên, công nghệ, tin học, giáo dục thể chất, nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật), hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương) và hai môn học tự chọn (tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2).

Thời lượng giáo dục một buổi/ngày, mỗi buổi không bố trí quá năm tiết học, mỗi tiết học 45 phút (có hướng dẫn các trường đủ điều kiện thực hiện dạy học hai buổi/ngày).

Cấp THPT gồm bảy môn bắt buộc (ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương), hai môn học tự chọn (tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2); năm môn học lựa chọn từ ba nhóm môn học (mỗi nhóm chọn ít nhất một môn học): nhóm môn khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật); nhóm môn khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học); nhóm môn công nghệ và nghệ thuật (công nghệ, tin học, nghệ thuật).

Thời lượng giáo dục một buổi/ngày, mỗi buổi không bố trí quá năm tiết học; mỗi tiết học 45 phút (có hướng dẫn các trường đủ điều kiện thực hiện dạy học hai buổi/ngày).

Lộ trình áp dụng chương trình mới: năm học 2020-2021 đối với lớp Một; năm học 2021-2022 đối với lớp Hai và lớp Sáu; năm học 2022-2023 đối với lớp Ba, lớp Bảy và lớp Mười; năm học 2023-2024 đối với lớp Bốn, lớp Tám và lớp 11; năm học 2024-2025 đối với lớp Năm, lớp Chín và lớp 12.

Tiêu Hà

 
Array ( [news_id] => 136715 [news_title] => Năm học 2020-2021 bắt đầu áp dụng chương trình mới [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 136715.jpg [news_subcontent] => Chương trình GDPT mới được chia thành hai giai đoạn: giáo dục cơ bản (từ lớp Một đến lớp Chín) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp Mười đến lớp 12). [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Chương trình GDPT mới được chia thành hai giai đoạn: giáo dục cơ bản (từ lớp Một đến lớp Chín) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp Mười đến lớp 12). [news_content] =>

Chương trình nhằm thực hiện mục tiêu ”Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn”.

Nội dung giáo dục ở cấp tiểu học bao gồm 11 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: tiếng Việt; toán; đạo đức; ngoại ngữ 1 (ở lớp Ba, lớp Bốn, lớp Năm); tự nhiên và xã hội (ở lớp Một, lớp Hai, lớp Ba); lịch sử và địa lý (ở lớp Bốn, lớp Năm); khoa học (ở lớp Bốn, lớp Năm); tin học và công nghệ (ở lớp Ba, lớp Bốn, lớp Năm); giáo dục thể chất; nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật); hoạt động trải nghiệm và hai môn học tự chọn là tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 1 (ở lớp Một, lớp Hai).

Thời lượng giáo dục hai buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá bảy tiết học; mỗi tiết học 35 phút (có hướng dẫn cho các trường chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học hai buổi/ngày).

Cấp THCS bao gồm 12 môn (ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục công dân, lịch sử và địa lý, khoa học tự nhiên, công nghệ, tin học, giáo dục thể chất, nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật), hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương) và hai môn học tự chọn (tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2).

Thời lượng giáo dục một buổi/ngày, mỗi buổi không bố trí quá năm tiết học, mỗi tiết học 45 phút (có hướng dẫn các trường đủ điều kiện thực hiện dạy học hai buổi/ngày).

Cấp THPT gồm bảy môn bắt buộc (ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương), hai môn học tự chọn (tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2); năm môn học lựa chọn từ ba nhóm môn học (mỗi nhóm chọn ít nhất một môn học): nhóm môn khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật); nhóm môn khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học); nhóm môn công nghệ và nghệ thuật (công nghệ, tin học, nghệ thuật).

Thời lượng giáo dục một buổi/ngày, mỗi buổi không bố trí quá năm tiết học; mỗi tiết học 45 phút (có hướng dẫn các trường đủ điều kiện thực hiện dạy học hai buổi/ngày).

Lộ trình áp dụng chương trình mới: năm học 2020-2021 đối với lớp Một; năm học 2021-2022 đối với lớp Hai và lớp Sáu; năm học 2022-2023 đối với lớp Ba, lớp Bảy và lớp Mười; năm học 2023-2024 đối với lớp Bốn, lớp Tám và lớp 11; năm học 2024-2025 đối với lớp Năm, lớp Chín và lớp 12.

Tiêu Hà

[news_source] => [news_tag] => cải cách giáo dục,chương trình giáo dục,giáo dục hướng nghiệp,giáo dục phổ thông [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-12-28 10:06:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-12-28 10:06:00 [news_relate_news] => 76107,113044,113165,113284 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => giao-duc [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/giao-duc/nam-hoc-2020-2021-bat-dau-ap-dung-chuong-trinh-moi-147756/ [news_urlid] => 147756 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 454 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nam-hoc-2020-2021-bat-dau-ap-dung-chuong-trinh-moi-a136715.html [tag] => cải cách giáo dụcchương trình giáo dụcgiáo dục hướng nghiệpgiáo dục phổ thông [daynews2] => 2018-12-28 10:06 [daynews] => 28/12/2018 - 10:06 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI