Năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 27m2 sàn/người

06/01/2022 - 16:44

PNO - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt khoảng 27m2 sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực đô thị đạt 28m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 26m2 sàn/người. Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt khoảng 30m2 sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực đô thị đạt 32m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 28m2 sàn/người. 

Đến năm 2030, phấn đấu tăng tỷ lệ nhà ở kiên cố trên toàn quốc đạt 85 - 90%, trong đó khu vực đô thị đạt 100%, nông thôn là 75 - 80%, không để phát sinh nhà ở đơn sơ đặc biệt là khu vực đô thị. 90% nhà ở trên toàn quốc có hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải đồng bộ và được đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.
Về phát triển nhà ở thương mại, khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở chung cư cao tầng hiện đại; đa dạng loại hình sản phẩm nhà ở cho thuê, cho thuê mua, để bán, có cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp trong đó tăng tỷ trọng nhà ở thương mại có diện tích trung bình và giá cả hợp lý thông qua thị trường bất động sản nhà ở và các chính sách khuyến khích của Nhà nước.
Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của các đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở. Phát triển nhà ở xã hội theo dự án có vị trí, quy mô gắn với khu vực tập trung nhiều đối tượng có nhu cầu, tại các quỹ đất được bố trí trong quy hoạch dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở nhằm đảm bảo công bằng và tăng khả năng tiếp cận hạ tầng đồng bộ và các dịch vụ xã hội thiết yếu. Đẩy mạnh khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển nhà ở để cho thuê.
Đặt biệt, quan tâm giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho công nhân gắn với khu vực sản xuất, bảo đảm đáp ứng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các khu nhà ở, tạo chỗ ở ổn định, nâng cao đời sống để công nhân an tâm lao động sản xuất, góp phần an sinh xã hội. 

Phước Quyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI