Năm 2017: Bất động sản là ngành nghề kinh doanh 'hot' nhất

27/12/2017 - 20:09

Với 5.065 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 388.376 tỷ đồng vốn đầu tư đăng ký mới trong năm 2017, bất động sản được xem là ngành nghề kinh doanh "hot" nhất với số lượng người khởi nghiệp và vốn đầu tư đổ vào nhiều nhất.

Theo thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong năm 2017, ngành kinh doanh bất động sản (BĐS) có tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp và tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên doanh nghiệp nhiều nhất trong các ngành.

Cụ thể, tính chung tất cả các lĩnh vực kinh doanh, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 153.307 doanh nghiệp. Trong đó có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới và 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Riêng lĩnh vực BĐS có đến 5.065 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 62% so với cùng kỳ năm 2016) và trở thành ngành kinh doanh dẫn đầu về tỉ lệ gia tăng doanh nghiệp thành lập mới so với các lĩnh vực khác.

Nam 2017: Bat dong san la nganh nghe kinh doanh 'hot' nhat
BĐS là ngành nghề kinh doanh "hót" nhất năm 2017

Về vốn kinh doanh, so với cùng kỳ năm trước, ngành kinh doanh BĐS đang là ngành có số vốn đăng ký mới nhiều nhất lên đến 388.376 tỷ đồng (chiếm 30,0%); xếp thứ hai là ngành bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có...

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận định, trong năm vừa qua ngành kinh doanh BĐS đã có sự chuyển biến tích cực nên đã thu hút rất lớn lượng vốn doanh nghiệp trong và ngoài nước đổ vào đầu tư. Dự kiến trong thời gian tới, nguồn vốn đầu tư sẽ tiếp tục đổ mạnh vào ngành nghề kinh doanh BĐS. 

Phan Trí - Ngọc Bích

 
TIN MỚI