Một số cán bộ lãnh đạo Bình Định bị yêu cầu rút kinh nghiệm

23/05/2022 - 21:59

PNO - Ngày 23/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 22, yêu cầu một số cán bộ lãnh đạo nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định nhận thấy, đối với ông Trần Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, đã thiếu kiểm tra, giám sát trong hoạt động công vụ, thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên để cho một số đơn vị trực thuộc cục Quản lý thị trường tỉnh này vi phạm trong hoạt động công vụ, dẫn đến có đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật về mặt đảng, chính quyền và vi phạm pháp luật.

ông Trần Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định bị yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc
Ông Trần Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định bị yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc

Năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức chưa cao nên việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chưa tốt, chưa đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ dẫn đến những vi phạm trong hoạt động công vụ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, ông Tiến có tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu và nhận trách nhiệm về các khuyết điểm, vi phạm. Vi phạm của các đội Quản lý thị trường xảy ra trong thời điểm lãnh đạo Cục này chưa được kiện toàn, chỉ có duy nhất ông Tiến đảm đương, nên thiếu sâu sát trong công tác quản lý, điều hành.

Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và ông Nguyễn Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 09-QĐi/TU ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước còn một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định trên. Ông Nguyễn Văn Hùng còn có phần trách nhiệm trong hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 09-QĐi/TU ngày 25/6/2018.

Xem xét kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân còn một số hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tài chính đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu, ông Trần Đức Tiến kiểm điểm nghiêm túc; Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và ông Nguyễn Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước; Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI