Lâm Đồng chính thức hủy các quy định liên quan đến phân lô, tách thửa

24/05/2023 - 11:39

PNO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan đến việc phân lô, tách thửa.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có bản chỉ đạo liên quan đến việc tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn. 

Cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo chấm dứt hiệu lực toàn bộ các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành trước đây, gồm quyết định số 4911/UBND-ĐC ngày 5/7/2022 về tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh và quyết định số 1952/UBND-ĐC1 ngày 16/3/2023 về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố kể từ ngày ký văn bản này.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo quyết định thay thế quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh, theo hướng xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa.

Thời gian qua nhiều dự án núp bóng hiến đất mở đường để phân lô tách thửa
Thời gian qua nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng "núp bóng" hiến đất mở đường để phân lô tách thửa.

Xây dựng dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa. Bỏ quy định về mở đường giao thông, thu hồi đất làm đường giao thông (do đã được quy định tại Luật Xây dựng và các Luật khác liên quan). Bỏ quy định về việc lập quy hoạch chi tiết, lập dự án, và khẩn trương hoàn thành trước ngày 25/6/2023.

Khoản gần cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện tình trạng phân lô, tách thửa trái phép, núp bóng dự án khiến thị trường bất động sản “nóng sốt”, dư luận bức xúc.

Tháng 11/2021, tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện tích tối thiểu được tách thửa (quyết định số 40/2021).
Trường hợp diện tích thửa đất hoặc khu đất nhỏ hơn 5ha thì tiến hành lập Bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, được UBND cấp huyện ký duyệt bản vẽ kèm theo văn bản thống nhất; trong đó thể hiện các quy chuẩn quy định liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đường giao thông thuộc bản vẽ.

Thửa đất hoặc khu đất khi tách thửa, hợp thửa có diện tích lớn hơn 5.000m² thì phải dành ít nhất 5% để xây dựng hạ tầng xã hội phục vụ lợi ích công cộng. Theo quy định mới này, đất nông nghiệp diện tích tối thiểu tách thửa là 500m² tại khu vực đô thị, 1.000m² tại khu vực nông thôn (trước đây quy định chung diện tích tối thiểu là 500m²).

Giữa tháng 1/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc phân lô, tách thửa đất nông nghiệp.

Cuối tháng 4/2023, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tự kiểm tra, xử lý các công văn và quyết định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu tách thửa đất mà tỉnh đã ban hành từ năm 2021 đến nay.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI