Kiến nghị cho hoán đổi quỹ đất để có nhiều nhà ở xã hội hơn

26/06/2022 - 06:04

PNO - Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM vừa có báo cáo gửi Hội đồng nhân dân TP về việc giám sát Chương trình phát triển nhà ở TP giai đoạn 2016 – 2025.

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT), nhu cầu nhà ở xã hội của TP rất lớn trong khi các dự án nhà ở xã hội hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu thực tế cũng như các cơ chế chính sách về nhà ở xã hội còn nhiêu bất cập. Công tác phát triển nhà ở quản lý và quy hoạch về nhà ở vẫn còn những tồn tại, hạn chế như công tác quản lý sử dụng đất đai, vấn đề dân số và phân bố dân cư; nhu cầu về nhà ở cho người dân, nhất là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp chưa được đáp ứng đầy đủ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông, hạ tầng xã hội... chưa hoàn chỉnh và đồng bộ.

Để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội của người dân trong thời gian tới ngoài các cơ chế, chính sách ưu tiên, đối với công tác quy hoạch nhà ở xã hội cần xem xét điều chỉnh nội dung. Cụ thể, hiện nay, theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP tại các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III trong quá trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị... UBND cấp tỉnh có trách nhiệm căn cứ vào nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã phê duyệt bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.

n
Sở QHKT kiến nghị điểu chỉnh một số chính sách phát triển nhà ở xã hội để có nhiều quy hoạch hơn cho phân khúc này.

Hay quy định trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyên phê duyệt, đã đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, quy hoạch khu vực phát triển nhà ở xã hội ngoài việc đáp ứng nhu cầu diện tích đất cho phát triển nhà ở xã hội còn phải phù hợp về vị trí (gần các khu công nghiệp, các khu dành cho người có thu nhập thấp...), nhu cầu đất đai của khu vực quy hoạch, điều kiện kinh tế của các đối tượng sở hữu, phát huy hiệu quả... 

Do đó, quy định nêu trên cần phải được xem xét điều chỉnh không bắt buộc bố trí trong từng dự án mà có cơ chế quy đổi, hoán đổi hoặc quy hoạch ở các khu vực khác có quy mô diện tích tương đương phù hợp hơn về vị trí, điều kiện về giá thành và nhu cầu của người dân thuộc các đối tượng mua nhà ở xã hội.  

Trước tình trạng trên, Sở QHKT kiến nghị UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phú, Bộ, ngành điều chỉnh cho phù hợp. 

Bích Trần - Hà Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI