Khánh Hòa tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 2 địa phương

23/12/2021 - 17:10

PNO - Huyện Cam Lâm và TX. Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã thông báo tạm dừng tiếp nhận giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo đó, UBND huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) vừa có thông báo gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Cam Lâm, UBND các xã và thị trấn Cam Đức về việc tạm dừng tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải xin phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo UBND huyện Cam Lâm, hiện nay huyện đã thực hiện hết chỉ tiêu sử dụng đất theo quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện. Đồng thời, UBND huyện Cam Lâm đang triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt.

Vì vậy, UBND huyện Cam Lâm thông báo tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ ngày 16/12 cho đến khi có thông báo mới.

Thị xã Ninh Hòa đã có thông báo tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 10/12 cho đến khi có thông báo mới
Thị xã Ninh Hòa tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ ngày 10/12 cho đến khi có thông báo mới

Trước đó, ngày 9/12 UBND thị xã Ninh Hòa cũng đã có văn bản gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại Ninh Hòa, UBND các xã, phường về việc tạm dừng tiếp nhận giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo văn bản này, hiện nay thị xã Ninh Hòa đang triển khai lập mới quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch (trong đó, thực hiện theo định hướng quy hoạch cấp tỉnh, của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các quy hoạch khác).

Do đó, để tránh phát sinh việc mâu thuẫn giữa các quy hoạch (quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch Vân Phong và các quy hoạch chuyên ngành khác) và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất, UBND thị xã Ninh Hòa thông báo tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ ngày 10/12 cho đến khi Quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Ninh Hòa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Được biết, thời gian gần đây, ở huyện Cam Lâm giá đất liên tục tăng cao khi có một số tập đoàn lớn được chấp thuận chủ trương khảo sát dự án. Trong khi đó, giá đất ở tại thị xã Ninh Hòa cũng tăng nhanh khi có thông tin các tập đoàn xin đầu tư vào địa phương này.

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI