Khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20

13/12/2021 - 10:33

PNO - Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 sẽ đề ra các phương hướng, giải pháp cụ để thực chất và hiệu quả hơn trong công tác đối ngoại.

 

Bộ trưởng
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20

Sáng ngày 13/12, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20. 

Theo Bộ trường, Hội nghị diễn ra trong không khí các cấp, các ngành và nhân dân cả nước phấn đấu với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá, từ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 năm 2018 đến nay, tình hình thế giới và khu vực đã biến chuyển rất phức tạp, sâu sắc. Trong đó, đại dịch COVID-19 kéo dài gần 2 năm qua đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của các quốc gia và giao lưu quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách trong phòng chống dịch bệnh, duy trì phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch, Việt Nam đã tranh thủ sự ủng hộ kịp thời, hiệu quả của quốc tế về vắc xin, thiết bị y tế và thuốc điều trị COVID-19, trực tiếp phục vụ phòng, chống dịch, tạo điều kiện cho cả nước và các địa phương chuyển sang thích ứng an toàn.

“Bên cạnh đó, quan hệ với nhiều đối tác, nhất là các nước láng giềng, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, tiếp tục được mở rộng và sâu sắc hơn. Đã thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 2020-2021. Đóng góp tích cực và có trách nhiệm tại nhiều diễn đàn, vấn đề quốc tế quan trọng. Chủ động thúc đẩy đàm phán, ký kết và triển khai các hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP… Ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, một số mặt đã có những bước phát triển mới”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói. 

Khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gợi mở một số vấn đề để cùng thảo luận như: nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đối ngoại địa phương. Xác định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương là nhiệm vụ trung tâm của đối ngoại địa phương. Không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện công tác đối ngoại địa phương. Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh cần nâng cao năng lực của đối ngoại địa phương, trong đó then chốt là nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đối ngoại địa phương. 

“Tôi tin tưởng rằng, phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể, Hội nghị của chúng ta sẽ đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo nên bước chuyển biến mới, thực chất và hiệu quả hơn trong công tác đối ngoại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế của các địa phương và cả nước”, Bộ trưởng đặt kỳ vọng.

Minh Quang

 
TIN MỚI