Khắc phục trường hợp “2 năm lên 3 chức”

23/12/2022 - 17:14

PNO - Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho biết, hiện có 10 văn bản liên quan đến công tác cán bộ, trong đó có nhiều điểm mới.

\Ngày 23/12, Thành ủy TPHCM tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh công tác cán bộ - một trong những vấn đề quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Trong đó, làm sao khắc phục những vấn đề còn chưa ổn, như hạn chế được việc lên quá nhiều chức vụ trong một thời gian ngắn, không đảm bảo chất lượng, yêu cầu.

Bà Trương Thị Mai cho biết, hiện có 10 văn bản liên quan đến công tác cán bộ, trong đó có nhiều điểm mới. Quy định 50 về công tác quy hoạch cán bộ đã khắc phục một số tồn tại, hạn chế trước đây như: sau khi quy hoạch 3 tháng mới được tiến hành bổ nhiệm, khắc phục tình trạng vừa quy hoạch xong là bổ nhiệm luôn. Hay Quy định 80 về phân cấp quản lý, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ cũng là văn bản mới, sửa đổi một số điểm như một cán bộ vừa được bổ nhiệm thì sau 2 năm mới được bổ nhiệm vào vị trí khác, trừ trường hợp đặc biệt. Quy định này khắc phục trường hợp “2 năm lên 3 chức vụ” gây phản ứng trong dư luận…

Cũng theo bà Trương Thị Mai, đến năm 2023-2024 sẽ có một hệ thống văn bản quy định liên quan đến công tác cán bộ khép kín (từ đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức…), đảm bảo công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng đề nghị TPHCM tiếp tục quán triệt sâu sắc trong đội ngũ cán bộ về chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp; tiếp tục khuyến khích, tạo thêm điều kiện cho MTTQ, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân giám sát cán bộ quản lý, người đứng đầu, đảng viên…

Báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng năm 2022, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Huỳnh Cách Mạng cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy đã tập trung tham mưu xây dựng, triển khai và đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; hoàn thành công tác quy hoạch các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023
Thành ủy TPHCM tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023 - Ảnh: Minh Khang

Đồng thời tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị TP; tham mưu việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm, không cào bằng gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu công tác cán bộ đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, quy định.

Trong quá trình tham mưu luôn bám sát quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ được giao; quan tâm cơ chế bảo vệ tốt cán bộ theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung…

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, ngoài việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp. Đồng thời thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống chính trị TP giai đoạn 2020-2025; bồi dưỡng các chức danh; tăng cường đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ; chuẩn bị nguồn cho Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030…

Tam Bình

 
TIN MỚI