Huyện Hóc Môn giải quyết hồ sơ đất đai trễ hạn lên đến 323 ngày

03/08/2020 - 08:38

PNO - Thanh tra TPHCM vừa có thông báo kết luận thanh tra số 81/TB-TTTP-P3 về việc chấp hành quy định pháp luật đất đai về thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ tách thửa đất, quy hoạch chi tiết xây dựng dự án tại huyện Hóc Môn.

Theo Thanh tra TPHCM, UBND huyện Hóc Môn giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại thời điểm năm 2017 còn rất chậm, 82% hồ sơ trễ hạn, trong đó có hồ sơ trễ hẹn lên đến từ từ 100 – 244 ngày. Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) có hồ sơ trễ hẹn nhiều nhất là 45 ngày, phòng Quản lý đô thị hồ sơ trễ nhiều nhất là 83 ngày.

Tương tự, việc giải quyết hồ sơ tách thửa đất vào thời điểm năm 2017 có tỷ lệ hồ sơ trễ hạn lên đến 100%, số ngày trễ nhiều nhất từ 100 ngày đến 323 ngày. Trong đó, Phòng TNMT hồ sơ trễ nhiều nhất là 57 ngày, phòng Quản lý đô thị hồ sơ trễ nhiều nhất là 23 ngày.

Việc giải quyết hồ sơ đất đai tại UBND huyện Hóc Môn trễ hạn là do có sự chậm trễ tham mưu của Phòng TNMT, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND các xã, chủ yếu trễ tại Phòng TNMT và Phòng Quản lý đô thị. 

Thanh tra TPHCM kiểm điểm một số phòng ban của huyện Hóc Môn chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ đất đai
Thanh tra TPHCM kiểm điểm một số phòng ban của huyện Hóc Môn chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ đất đai

"UBND huyện Hóc Môn giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất trễ hạn với tỷ lệ cao, từ 82% đến 100%, số ngày trễ hạn nhiều, có trường hợp trễ 323 ngày, trong khi số lượng hồ sơ cần giải quyết trong năm 2017 không nhiều, chỉ có 28 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và 25 hồ sơ tách thửa đất"- kết luận Thanh tra nêu rõ.

Về nguyên nhân trễ hạn, UBND huyện Hóc Môn lý giải, thời điểm năm 2017 là năm đầu tiên UBND huyện tập trung khắc phục các sai phạm về quản lý đất đai, xây dựng theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và Thanh tra Thành phố. Năm 2018 và 2019, UBND huyện mới chấn chỉnh khắc phục tình trạng trễ hạn, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đất đai đúng hẹn hơn 98% và kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ giải quyết chậm hồ sơ.

Thanh tra Thành phố nhận thấy, ngoài lý do khách quan trên, cũng thể hiện sự chủ quan của cán bộ công chức tham gia giải quyết hồ sơ chưa tập trung, chưa nỗ lực thực hiện. Lãnh đạo UBND huyện có trách nhiệm khi không kiểm soát thời gian giải quyết hồ sơ tại từng giai đoạn, từng bộ phận. Ngoài ra, cuối năm, UBND huyện cũng không tổng hợp chi tiết các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn để có chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

Đối với việc giải quyết nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân có trường hợp khi làm thủ tục, Phòng TNMT huyện lại có văn bản gửi người dân đề nghị bổ sung giấy tờ chứng minh nhu cầu về nhà ở là không phù hợp, vì nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đã được thể hiện tại đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. 

Còn với quy trình tách thửa đất, UBND huyện có quy định kết quả của việc tách thửa là công văn đồng ý tách thửa để người dân liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện lập thủ tục biến động. Nhưng theo Thanh tra Thành phố, quy định này không phù hợp vì kết quả của quy trình tách thửa phải là Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, sau đó chuyển đến UBND huyện thẩm định điều kiện tách thửa. 

Từ những kết luận trên, Thanh tra Thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Phòng TNMT, Phòng Quản lý đô thị, UBND các xã và các cá nhân có liên quan. Chỉ đạo các phòng, ban chấm dứt việc có văn bản gửi người dân đề nghị bổ sung các giấy tờ ngoài quy định; xây dựng quy định về kiểm tra, giám sát thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất.

Bích Trần

 
Array ( [news_id] => 1414316 [news_title] => Huyện Hóc Môn giải quyết hồ sơ đất đai trễ hạn lên đến 323 ngày [news_title_seo] => Huyện Hóc Môn giải quyết hồ sơ đất đai trễ hạn lên đến 323 ngày [news_supertitle] => [news_picture] => huyen-hoc-mon-giai-quyet-ho-so-dat-_1596188898.jpg [news_subcontent] => Thanh tra TPHCM vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật đất đai tại huyện Hóc Môn. [news_subcontent_seo] => Thanh tra TPHCM vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật đất đai tại huyện Hóc Môn. [news_headline] => Thanh tra TPHCM vừa có thông báo kết luận thanh tra số 81/TB-TTTP-P3 về việc chấp hành quy định pháp luật đất đai về thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ tách thửa đất, quy hoạch chi tiết xây dựng dự án tại huyện Hóc Môn. [news_content] =>

Theo Thanh tra TPHCM, UBND huyện Hóc Môn giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại thời điểm năm 2017 còn rất chậm, 82% hồ sơ trễ hạn, trong đó có hồ sơ trễ hẹn lên đến từ từ 100 – 244 ngày. Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) có hồ sơ trễ hẹn nhiều nhất là 45 ngày, phòng Quản lý đô thị hồ sơ trễ nhiều nhất là 83 ngày.

Tương tự, việc giải quyết hồ sơ tách thửa đất vào thời điểm năm 2017 có tỷ lệ hồ sơ trễ hạn lên đến 100%, số ngày trễ nhiều nhất từ 100 ngày đến 323 ngày. Trong đó, Phòng TNMT hồ sơ trễ nhiều nhất là 57 ngày, phòng Quản lý đô thị hồ sơ trễ nhiều nhất là 23 ngày.

Việc giải quyết hồ sơ đất đai tại UBND huyện Hóc Môn trễ hạn là do có sự chậm trễ tham mưu của Phòng TNMT, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND các xã, chủ yếu trễ tại Phòng TNMT và Phòng Quản lý đô thị. 

Thanh tra TPHCM kiểm điểm một số phòng ban của huyện Hóc Môn chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ đất đai
Thanh tra TPHCM kiểm điểm một số phòng ban của huyện Hóc Môn chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ đất đai

"UBND huyện Hóc Môn giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất trễ hạn với tỷ lệ cao, từ 82% đến 100%, số ngày trễ hạn nhiều, có trường hợp trễ 323 ngày, trong khi số lượng hồ sơ cần giải quyết trong năm 2017 không nhiều, chỉ có 28 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và 25 hồ sơ tách thửa đất"- kết luận Thanh tra nêu rõ.

Về nguyên nhân trễ hạn, UBND huyện Hóc Môn lý giải, thời điểm năm 2017 là năm đầu tiên UBND huyện tập trung khắc phục các sai phạm về quản lý đất đai, xây dựng theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và Thanh tra Thành phố. Năm 2018 và 2019, UBND huyện mới chấn chỉnh khắc phục tình trạng trễ hạn, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đất đai đúng hẹn hơn 98% và kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ giải quyết chậm hồ sơ.

Thanh tra Thành phố nhận thấy, ngoài lý do khách quan trên, cũng thể hiện sự chủ quan của cán bộ công chức tham gia giải quyết hồ sơ chưa tập trung, chưa nỗ lực thực hiện. Lãnh đạo UBND huyện có trách nhiệm khi không kiểm soát thời gian giải quyết hồ sơ tại từng giai đoạn, từng bộ phận. Ngoài ra, cuối năm, UBND huyện cũng không tổng hợp chi tiết các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn để có chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

Đối với việc giải quyết nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân có trường hợp khi làm thủ tục, Phòng TNMT huyện lại có văn bản gửi người dân đề nghị bổ sung giấy tờ chứng minh nhu cầu về nhà ở là không phù hợp, vì nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đã được thể hiện tại đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. 

Còn với quy trình tách thửa đất, UBND huyện có quy định kết quả của việc tách thửa là công văn đồng ý tách thửa để người dân liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện lập thủ tục biến động. Nhưng theo Thanh tra Thành phố, quy định này không phù hợp vì kết quả của quy trình tách thửa phải là Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, sau đó chuyển đến UBND huyện thẩm định điều kiện tách thửa. 

Từ những kết luận trên, Thanh tra Thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Phòng TNMT, Phòng Quản lý đô thị, UBND các xã và các cá nhân có liên quan. Chỉ đạo các phòng, ban chấm dứt việc có văn bản gửi người dân đề nghị bổ sung các giấy tờ ngoài quy định; xây dựng quy định về kiểm tra, giám sát thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất.

Bích Trần

[news_source] => [news_tag] => UBND huyện Hóc Môn,chậm giải quyết hồ sơ tách thửa,Thanh tra TP,Thanh tra việc chậm giải quyết hồ sơ đất đai [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-07-31 16:48:10 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-08-03 08:38:55 [news_relate_news] => 1414103,1413564,1413019, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nha-dat [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 4149 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/huyen-hoc-mon-giai-quyet-ho-so-dat-dai-tre-han-len-den-323-ngay-a1414316.html [tag] => UBND huyện Hóc Mônchậm giải quyết hồ sơ tách thửaThanh tra TPThanh tra việc chậm giải quyết hồ sơ đất đai [daynews2] => 2020-08-03 08:38 [daynews] => 03/08/2020 - 08:38 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI