Hủy niêm yết hơn 700 triệu cổ phiếu FLC

14/02/2023 - 12:01

PNO - Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa ra thông báo về việc hủy niêm yết 709.997.807 cổ phiếu FLC từ ngày 20/2/2023.

Theo HoSE, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Giá trị chứng khoán bị hủy niêm yết là 7.100 tỷ đồng. Thời gian hủy niêm yết có hiệu lực từ ngày 20/2/2023. 

Cổ phiếu FLC
Cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin

Quyết định này nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định tại khoản 1, điều 120, Nghị định 155 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trước đó, HoSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu FLC từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9/2022 và dừng ở giá 3.570 đồng/cổ phiếu.

Theo HoSE, FLC đã tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn FLC chưa nộp các tài liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên 2021 và báo cáo soát xét bán niên 2022. Tập đoàn FLC cũng chưa thể tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022 dù hạn chót là 30/6/2022 đã qua từ lâu. 

Ngày 5/2 vừa qua, FLC tổ chức đại hội cổ đông bất thường để miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Tất Thắng nhưng đại hội không thể diễn ra do không đủ cổ đông tham dự.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI