Menu

200 đồng bào người dân tộc nghèo vùng biên giới tỉnh Bình Phước đã được khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà trị giá hơn 60 triệu đồng.

Chương trình thi đua 'Gia đình tiết kiệm điện' đã góp phần nâng cao nhận thức, hình thành hành vi, thói quen tốt của cộng đồng nhằm giảm chi phí tiêu thụ điện trong gia đình và góp phần bảo vệ môi trường.
Trang 8 trong 76