Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chấn chỉnh tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại các trường THPT

24/02/2022 - 20:47

PNO - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu vừa có văn bản chấn chỉnh tình hình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở GD-ĐT.

Ông Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu Trưởng các phòng thuộc sở, Hiệu trưởng trường THPT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị mình. 

Nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết qủa giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông vi phạm các hành vi sau đây thì phải chịu trách trực tiếp trước Giám đốc Sở.

Các hành vi vi phạm bao gồm: 

Cửa quyền, sách nhiễm, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; Cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền gửi, nhận dữ liệu điện tử, thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính.

tất cả các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn đều phải thực hiện Thư xin lỗi
Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu tất cả các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn đều phải thực hiện Thư xin lỗi

Tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi.

Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật.

Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ không thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Ứng xử, giao tiếp không phù hợp với quy chế văn hoá công sở; các hành vi vi phạm khác trong thực hiện nhiệm vụ. 

Yêu cầu cung cấp lại thông tin, giấy tờ tài liệu điện tử hoặc đã được số hóa có giá trị pháp lý theo quy định pháp luật, được kết nối, chia sẻ dữ liệu trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra lại tính xác thực.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu nêu rõ, tất cả các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn đều phải thực hiện Thư xin lỗi kịp thời, đầy đủ, chính xác, nêu rõ lý do vì sao chưa có kết quả và thông báo ngày hẹn trả kết quả.

Tấn Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI