Giai đoạn 2021-2025, Khánh Hòa dự kiến có thêm 51.275 căn nhà

09/03/2022 - 09:38

PNO - Trong giai đoạn 2021-2025, tổng diện tích nhà ở tại tỉnh Khánh Hòa sẽ tăng thêm tối thiểu khoảng 5.329.130m2 sàn, tương đương với 51.275 căn.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 -2025, tổng diện tích nhà ở tăng thêm tối thiểu khoảng 5.329.130m2 sàn, tương đương 51.275 căn. Trong đó, nhà ở thương mại tăng thêm khoảng 2.047.971m2 sàn, tương đương với 20.480 căn. Nhà ở xã hội tăng khoảng 209.322m2 sàn, tương đương với 4.146 căn. Nhà ở tái định cư tăng khoảng 126.000m2 sàn, tương đương với 2.100 căn. Còn diện tích tăng thêm nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 2.945.837m2 sàn, tương đương với 24.549 căn.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 25,5m2 sàn/người (đô thị đạt 26,5m2 sàn/người, nông thôn đạt 24,8m2 sàn/người). Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m2 sàn/người.

Tỷ lệ xây dựng nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà tại TP. Nha Trang (đô thị loại I) và TP. Cam Ranh (đô thị loại III) đạt khoảng 40% tổng diện tích nhà ở của dự án với diện tích nhà ở chung cư khoảng 407.137m2 sàn. Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2025, nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ 98%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ.

Tổng nguồn vốn để thực hiện nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2025 là hơn 48.790 tỷ đồng. Trong đó, phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng. Vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội... và một phần từ ngân sách Nhà nước.

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2025, nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỉ lệ 98% giảm tỉ lệ nhà ở thiếu kiên cố và không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ
Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2025, nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ 98%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ

Theo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh này phê duyệt, dự kiến vốn ngân sách để đầu tư xây dựng nhà ở là 66,62 tỷ đồng; chủ yếu là để bồi thường giải phóng mặt bằng, nhà ở công vụ, học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, học sinh trường dân tộc nội trú.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Khánh Hòa chú trọng phát triển nhà ở thương mại chủ yếu theo dự án, đa dạng các loại hình nhà ở, bao gồm nhà chung cư, nhà ở liên kết, biệt thự. Khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp để phù hợp với thu nhập của một bộ phận người dân. Đồng thời, tỉnh này sẽ sử dụng nhiều hình thức kêu gọi đầu tư để đảm bảo nhu cầu về nhà ở và giãn dân, giảm tải lên hệ thống hạ tầng cho khu vực trung tâm hiện hữu, đặc biệt là khu trung tâm của TP. Nha Trang.

Riêng nhà ở cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị, tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung huy động nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, vốn vay, vốn huy động khác để thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội. Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất… để thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại khu vực đô thị.

Đối với nhà ở tái định cư, sẽ hỗ trợ quỹ đất tái định cư đã được đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ trực tiếp theo các quy định hiện hành về đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện bố trí tái định cư, Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư cho thuê hoặc thuê mua, hoặc bán theo quy định.

Về kế hoạch cải tạo nhà ở chung cư cũ, UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang và Cam Ranh chủ động tổ chức thực hiện. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ, triển khai lựa chọn chủ đầu tư thực hiện tháo dỡ các chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm trước năm 2025 và triển khai xây dựng các chung cư mới.

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI