Đại biểu dân cử không ngừng hoàn thiện mình

02/06/2021 - 06:55

PNO - Ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 (Ủy ban Bầu cử TPHCM) công bố kết quả 94 người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Cao Thanh Bình - Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM - đã dành cho phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM cuộc trò chuyện về kết quả này.

Phóng viên: Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND TPHCM có 105 đại biểu; nhiệm kỳ này theo quy định chỉ còn 95 người và kết quả có 94 người trúng cử. Ông nhìn nhận ra sao về kết quả này?
Ông Cao Thanh Bình: Trước hết, tôi cho rằng hai con số 94 và 95 không nói lên được hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND TPHCM trong nhiệm kỳ 2021-2026. Cái quan trọng nhất là phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu, tổ đại biểu.

Từ nhiệm kỳ trước, HĐND thành phố đã triển khai rất hiệu quả đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Nhiệm kỳ này, chúng tôi tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao chất lượng gắn với đặc thù vận hành và phát triển của TPHCM. Do đó, tôi cho rằng, với 94 đại biểu, HĐND TPHCM sẽ hoạt động đảm bảo phủ kín và đạt chất lượng cao.
 

Ông Cao Thanh Bình - Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM
Ông Cao Thanh Bình - Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

Cần nói thêm rằng, nhìn tổng thể quá trình tổ chức cuộc bầu cử tại TPHCM vừa qua, khi công bố 158 ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM để cử tri bầu chọn 95 người, chất lượng của từng ứng cử viên được cử tri đánh giá rất cao. Khi ứng cử viên tiếp xúc cử tri cũng như trong các hội nghị mạn đàm tiểu sử, cử tri đều đánh giá cao chương trình hành động lẫn năng lực, trình độ, chuyên môn của các ứng cử viên. Cử tri thậm chí băn khoăn không biết bầu chọn người nào, gạch bỏ người nào trước sự xứng đáng của các ứng cử viên. Tại một đơn vị bầu cử, có ba ứng cử viên đạt tỷ lệ phiếu bầu dưới 50%, trong đó có một ứng cử viên đạt tỷ lệ phiếu bầu 49,56%, tức gần đạt tỷ lệ để trúng cử.

Phần nào tiếc nuối, nhưng vẫn phải xác nhận kết quả. Đó là kết quả cho thấy cuộc bầu cử được tổ chức khách quan, dân chủ.
* TPHCM triển khai nhiều chương trình đột phá để phát triển, trong đó có việc thực hiện nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị (trong đó có nội dung không tổ chức HĐND cấp quận, phường). Với thực tế đó, đại biểu HĐND TPHCM cần những yếu tố nào để đảm bảo chất lượng?

- Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng của HĐND TPHCM trong nhiệm kỳ này đặc biệt nhấn mạnh chất lượng hoạt động, trách nhiệm, vai trò của từng đại biểu, tổ đại biểu cũng như hoạt động của HĐND TPHCM trong điều kiện TPHCM thực hiện chính quyền đô thị. Mỗi đại biểu HĐND TPHCM, tổ đại biểu tại nơi ứng cử có trách nhiệm gắn bó sâu sát hơn với cử tri, liên thông hơn trong các hoạt động giám sát cũng như phối hợp với các đơn vị để giải quyết kiến nghị của cư tri, tiếp công dân hiệu quả hơn.

* Nhiệm kỳ này, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ khá cao (41/94 đại biểu, đạt tỷ lệ 43,62%). Một số đơn vị bầu cử có 2-3 nữ trúng cử. Ông nghĩ gì về kết quả này?

- Kết quả bầu cử cho thấy, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ này cao hơn so với quy định và tương đương so với nhiệm kỳ trước. Qua đó, có thể thấy, đảng bộ và chính quyền TPHCM rất quan tâm đến bình đẳng giới, từ việc giới thiệu ứng cử viên nữ có chất lượng đến việc phân bổ vào các đơn vị bầu cử để đảm bảo khả năng trúng cử cao của ứng cử viên nữ. 

* Ông gửi gắm điều gì đến các đại biểu vừa đắc cử?

- Trong bối cảnh TPHCM không tổ chức HĐND cấp quận, phường, HĐND TPHCM sẽ hoạt động rộng hơn, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị có đại biểu HĐND trúng cử tạo mọi điều kiện để các đại biểu có thời gian tham gia hoạt động đại biểu HĐND theo luật định, để họ thực hiện tốt những cam kết với cử tri.

* Xin cảm ơn ông.

Tuyết Dân (thực hiện)

 

 
TIN MỚI