Clip: Gigi Hương Giang hướng dẫn trang điểm và tư vấn trang phục với jean

21/01/2020 - 07:59

Với Gigi Hương Giang, khi xuống phố thì các bước kẻ lông mày, chuốt mascara hay son môi là không thể thiếu.

 

Clip: Gigi Hương Giang hướng dẫn Trang điểm và tư vấn trang phục với jean

 Út Nhiên - Tam Nguyên

 

 
TIN MỚI