Cần định giá thửa đất bị thay đổi quy hoạch, chuyển mục đích

07/10/2022 - 07:16

PNO - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa ban hành dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo Bộ TNMT, song song với quá trình xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi, bộ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan rà soát các quy định liên quan đất đai để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

Theo Bộ TNMT, để nâng cao chất lượng xác định giá đất, cần rà soát, quy định chi tiết các phương pháp xác định giá đất trên cơ sở nghị định hóa các nội dung đã được triển khai ổn định theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT. Đồng thời, bổ sung quy định phương pháp thặng dư để định giá đối với thửa đất có tiềm năng phát triển do thay đổi quy hoạch hoặc chuyển mục đích sử dụng đất khi xác định được tổng doanh thu và tổng chi phí phát triển giả định; quy định việc ước tính tổng chi phí phát triển giả định bất động sản (BĐS), bao gồm cả lợi nhuận của nhà đầu tư có tính đến yếu tố rủi ro kinh doanh và chi phí lãi vay.

Bộ TNMT cũng đề nghị sửa đổi quy định về ước tính tổng chi phí phát triển giả định của BĐS để làm cơ sở xác định giá đất. Các chi phí này được xác định căn cứ vào suất vốn đầu tư hoặc định mức, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trường hợp chưa có suất vốn đầu tư hoặc định mức, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì thu thập thông tin về chi phí thực tế phổ biến của các dự án tương tự tại khu vực định giá hoặc khu vực lân cận gần nhất có mức sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng tương đương. 

Phước Quyền

 

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEkhonggiansongvi /strCate=khonggiansong

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuvanvi /strCate=tuvan
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhadatvi /strCate=nhadat