Bộ Tài chính nghiên cứu phương án đánh thuế chống đầu cơ bất động sản

05/05/2021 - 08:27

PNO - Bộ Tài chính vừa có phản hồi về các đề xuất của Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) về các chính sách thuế liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Theo HoREA, muốn giảm giá nhà, Nhà nước cần thay đổi cách thu tiền sử dụng đất dự án nhà ở thương mại, chuyển thành thuế đánh trên hành vi chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp, thành đất phi nông nghiệp, với thuế suất có thể bằng khoảng 15-20% giá trị trong bảng giá đất. Đồng thời, để bù đắp ngân sách Nhà nước và tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách, cần đánh thuế bất động sản. 

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, hệ thống chính sách thuế, phí và lệ phí đối với bất động sản được ban hành khá đầy đủ, bao gồm: thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế thu nhập đối với các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ và các khoản chi phí, lệ phí khác liên quan (như lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và sản xuất liên kết với đất...).

Các chính sách thu này đã bao quát toàn bộ quá trình hình thành, chủ sở hữu, sử dụng và chuyển nhượng bất động sản, từng bước hoàn thiện, góp phần khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng bất động sản tiết kiệm, hiệu quả, từng bước hạn chế đầu cơ bất động sản, sử dụng đất đai lãng phí.

Liên quan đến các đề xuất đánh thuế bất động sản
 Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu bất cập các luật thuế liên quan đến bất động sản 

Nhưng để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bất động sản, việc nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách thuế liên quan là cần thiết. Tuy nhiên, do là lĩnh vực có tác động lớn, nhiều nội dung mang tính kỹ thuật đòi hỏi sự tham gia của nhiều bộ, ngành địa phương, vì vậy, chính sách thuế cần phải được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành vào thời điểm thích hợp để đảm bảo tính khả thi, tính đồng thuận cao, góp phần hạn chế đầu cơ bất động sản.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, xác định những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành các luật thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp gắn với việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030.

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, ngoài đóng góp vào ngân sách, thuế chính sách phải đạt được mục tiêu là điều tiết, định hướng sử dụng và chống đầu nhưng với cách thu như hiện nay, thuế chuyển nhượng bất động sản chưa đạt được mục tiêu này. “Chênh lệch địa chỉ tô màu”, tức là lợi nhuận nhà đầu tư thu được. Tuy nhiên, hiện nay cách thu của cơ quan thuế là “khoán thuế”, cứ thu 2% trên giá chuyển nhượng, lỗ vốn nào cũng phải nộp thuế. Cách này dễ dàng cho cơ quan thuế nhưng lại làm méo mó chính sách. 

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nộp thuế theo mức thuế suất 25% trên thu nhập. Trường hợp không xác định được giá mua và các chi phí liên quan thì nộp 2% trên giá chuyển nhượng. Thực tế hiện nay đã gặp rất nhiều vướng mắc nhưng không có căn cứ để xác định giá mua và các chi phí liên quan đến hoạt động chuyển nhượng trên giá chuyển nhượng. 

Năm 2015, Luật có sửa đổi, bổ sung một số điều tại các luật về thuế quy định cá nhân chuyển nhượng bất động sản nộp thuế 2% trên giá chuyển nhượng bất động sản. Việc quy định phương pháp tính thuế cần đảm bảo minh bạch về chính sách, tránh vướng mắc trong thực hiện và cải cách thủ tục hành chính.

Riêng đối với doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản, mức thuế sẽ là 20% trên thu nhập. Việc xác định giá vốn của bất động sản dựa theo sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI