1.084 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

25/03/2021 - 13:48

PNO - Theo thống kê, tới nay, sau khi hiệp thương, đã có 1.084 người ứng cử Đại biểu Quốc hội. Ngoài ra, có 7.495 hồ sơ ứng cử HĐND các cấp

 

 

Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết đã
Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đọc báo cáo trước Quốc hội sáng nay

Cuối phiên họp sáng nay, 25/3, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ khi thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia đến tháng 3/2021.

Báo cáo cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai thận trọng, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử.

Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định hướng thành phần ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; chú ý đến việc bảo đảm tỷ lệ ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội.

Theo thống kê sơ bộ, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nhận được 1.136 hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV; 7.495 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Tính đến ngày 19/3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Tổng số người ứng cử ĐBQH là 1.084 người, trong đó có 205 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu, 803 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu, 76 người tự  ứng cử. Con số này đạt tỷ lệ bình quân 2,17 lần so với tổng số ĐBQH được bầu.

Để bảo đảm thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã sớm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những đơn, thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử. Các đơn vị liên quan đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp công dân, phân công cán bộ tiếp nhận, xử lý đơn thư để bảo đảm giải quyết kịp thời, khách quan, chính xác các đơn thư, phản ánh, tố cáo về nhân sự ứng cử, về công tác bầu cử. Đồng thời, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện bức xúc, kéo dài để tránh ảnh hưởng tới cuộc bầu cử.

M.Quang

 
TIN MỚI