Xây dựng, tổ chức hoạt động Hội phải phù hợp với tình hình đặc thù

03/12/2021 - 17:16

PNO - Ở Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần này, theo tôi, cần bàn giải pháp để tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức ...

Năm năm qua, phong trào phụ nữ đã có sự phát triển khá tốt, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nhiều sáng kiến, đề xuất, tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ thi đua lao động, học tập, công tác, sản xuất với tinh thần “đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển”. Đó là nhờ Hội LHPN các cấp ở thành phố đã triển khai nhiều phong trào bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ, gắn với tình hình thực tế tại địa phương, hướng đến chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và mục tiêu bình đẳng giới, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ… Thông qua nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo, Hội đã vận động được nữ giới thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM. 

Ông Nguyễn Bắc Nam- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Q.10
Ông Nguyễn Bắc Nam- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Q.10

Nhưng bên cạnh những mặt đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, trong năm năm qua phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Phụ nữ cũng còn một số hạn chế. Đó là, một số nơi phong trào Hội phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, chưa phù hợp với tình hình, đặc thù của địa bàn dân cư. Phương pháp vận động phụ nữ nhiều lúc thiếu cụ thể, chưa sát với từng đối tượng, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội ở một số nơi chưa được đổi mới, hiệu quả một số phong trào chưa cao. Ví dụ ngay ở Q.10, một số cơ sở Hội vẫn chưa phát huy hết vai trò chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo các phong trào, hoạt động Hội tại địa phương; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền còn chưa đạt được kết quả nổi bật…

Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới cùng với rất nhiều thuận lợi, nhưng cũng lắm thách thức. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của người dân và phụ nữ; công cuộc hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện và sâu sắc đặt ra cho chúng ta những yêu cầu cao hơn ở mọi phương diện, cùng với đó là những vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tại TP.HCM, đô thị tiếp tục phát triển, nhiều cao ốc, chung cư tiếp tục được xây dựng dẫn đến những áp lực về dân số, hạ tầng, giao thông, trường học. Tình hình an ninh trật tư vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, tội phạm buôn bán ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm qua mạng, tình trạng cướp giật, bạo hành, xâm hại trẻ em, phụ nữ… gây bức xúc xã hội.

Trước thực tế đó, tổ chức Hội phải luôn coi trọng và không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống để mỗi phụ nữ có thể vững vàng, tự tin trong mọi hoàn cảnh. Chú trọng hỗ trợ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình, xây dựng tế bào lành mạnh, vững chắc, góp phần giải quyết tốt những vấn đề đang đặt ra đối với gia đình hiện nay, tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em ngay trong gia đình và cộng đồng thông qua triển khai và nâng chất các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội.

Hội cần tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; giám sát tốt việc thực thi pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bảo vệ giềng mối gia đình. Từ đó, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành thực hiện đảm bảo thực chất, hiệu quả, góp phần thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Giám sát, tham mưu, đề xuất và tích cực tham gia giải quyết các vấn về xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em như phòng chống mua bán người, bạo lực trẻ em, bạo lực gia đình, phòng chống mua bán ma túy, tội phạm…

Ở Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần này, theo tôi, Hội cần bàn giải pháp để tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đổi mới phương thức tổ chức phong trào, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội tại cơ sở và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức hoạt động Hội; đa dạng và đảm bảo tính bền vững của các mô hình tập hợp hội viên phù hợp với các lực lượng phụ nữ. Và quan trọng nhất là việc xây dựng, tổ chức hoạt động hội phải phù hợp với tình hình, đặc thù của địa phương, đơn vị. 

 Nguyễn Bắc Nam- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Q.10

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI