Vietbank triển khai thành công đại hội cổ đông 2020

25/05/2020 - 17:01

PNO - Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa kết thúc với nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua bên cạnh kế hoạch kinh doanh 2020 được xây dựng trình đại hội phù hợp với dự báo diễn biến của thị trường do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trong đó mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch phấn đấu 2020 là 613 tỷ đồng.

Chủ tọa đoàn tại cuộc hộp đại hội đồng cổ đông Vietbank 2020
Chủ tọa đoàn tại cuộc hộp đại hội đồng cổ đông Vietbank 2020

Trước đó, trong bản báo cáo tài chính năm 2019 của Vietbank đệ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay cho thấy kết quả kinh doanh cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng tài sản đạt 68.928 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105% kế hoạch đề ra. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40.919 tỷ đồng đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 93%. Tổng huy động vốn đạt 51.947 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 114% so với kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông 2020 của Vietbank cũng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như phương án tăng vốn  điều lệ từ 4.190 tỷ đồng lên 4.819 tỷ  từ nguồn lợi nhuận giữ lại nhằm tăng năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng để phục vụ các mục tiêu chiến lược của Vietbank giai đoạn 2020 - 2025; thông qua tờ trình Vietbank niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2020 khi điều kiện thị trường cho phép; trích sử dụng quỹ khen thưởng 55 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ và thưởng cố phiếu quỹ cho người lao động…

Thanh Ngọc

 

Được tài trợ

 
Array ( [news_id] => 1411171 [news_title] => Vietbank triển khai thành công đại hội cổ đông 2020 [news_title_seo] => Vietbank triển khai thành công đại hội cổ đông 2020 [news_supertitle] => [news_picture] => vietbank-trien-khai-thanh-cong-dai-_1590400545.JPG [news_subcontent] => Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Vietbank vừa kết thúc với nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua bên cạnh kế hoạch kinh doanh 2020 [news_subcontent_seo] => Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Vietbank vừa kết thúc với nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua bên cạnh kế hoạch kinh doanh 2020 [news_headline] => Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa kết thúc với nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua bên cạnh kế hoạch kinh doanh 2020 được xây dựng trình đại hội phù hợp với dự báo diễn biến của thị trường do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trong đó mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch phấn đấu 2020 là 613 tỷ đồng. [news_content] =>
Chủ tọa đoàn tại cuộc hộp đại hội đồng cổ đông Vietbank 2020
Chủ tọa đoàn tại cuộc hộp đại hội đồng cổ đông Vietbank 2020

Trước đó, trong bản báo cáo tài chính năm 2019 của Vietbank đệ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay cho thấy kết quả kinh doanh cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng tài sản đạt 68.928 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105% kế hoạch đề ra. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40.919 tỷ đồng đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 93%. Tổng huy động vốn đạt 51.947 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 114% so với kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông 2020 của Vietbank cũng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như phương án tăng vốn  điều lệ từ 4.190 tỷ đồng lên 4.819 tỷ  từ nguồn lợi nhuận giữ lại nhằm tăng năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng để phục vụ các mục tiêu chiến lược của Vietbank giai đoạn 2020 - 2025; thông qua tờ trình Vietbank niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2020 khi điều kiện thị trường cho phép; trích sử dụng quỹ khen thưởng 55 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ và thưởng cố phiếu quỹ cho người lao động…

Thanh Ngọc

 

Được tài trợ

[news_source] => [news_tag] => Vietbank,đại hội đồng cổ đông,kế hoạch kinh doanh [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-05-25 16:54:04 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-05-25 17:01:13 [news_relate_news] => 1406312,1406244,1404459, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thong-tin-dich-vu [newcate_code2] => all [news_copyright] => 4 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1005 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/vietbank-trien-khai-thanh-cong-dai-hoi-co-dong-2020-a1411171.html [tag] => Vietbankđại hội đồng cổ đôngkế hoạch kinh doanh [daynews2] => 2020-05-25 17:01 [daynews] => 25/05/2020 - 17:01 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI