Trình miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

31/03/2021 - 12:22

PNO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có tờ trình ra Quốc hội về việc đề nghị miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển.

 

3 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
Trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội với ông Uông Chu Lưu, ông Phùng Quốc Hiển và bà Tòng Thị Phóng

Sáng 31/3, ngay sau khi thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiến hành điều hành phiên họp Quốc hội theo chương trình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đọc tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ sẽ tiếp tục giữ chức vụ cho đến Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV khi có nhân sự kiện toàn.

Theo chương trình, chiều 31/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Minh Quang


 

 
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEchinhtrivi /strCate=chinhtri