TPHCM có 41 hồ sơ ứng cử là người ngoài Đảng

15/03/2021 - 18:40

PNO - Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, chiều 15/3, thông tin từ Ủy ban bầu cử TPHCM cho biết trong 227 hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 41 hồ sơ ứng cử là người ngoài Đảng.

 

Hội nghị hiệp thương lần I đã thống nhất giới thiệu 45 đại biểu ứng cử ĐBQH và 106 đại biểu ứng cử ĐBHĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị hiệp thương lần II dự kiến diễn ra vào ngày 18/3.
Hội nghị hiệp thương lần I đã thống nhất giới thiệu 45 đại biểu ứng cử ĐBQH và 106 đại biểu ứng cử ĐBHĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị hiệp thương lần II dự kiến diễn ra vào ngày 18/3.

Cụ thể, có 18/54 hồ sơ ứng cử ĐBQH là của người ngoài Đảng (tỷ lệ 33%); có 23/173 hồ sơ ứng cử ĐBHĐND TPHCM từ người ngoài Đảng (tỷ lệ 13%)

Ủy ban bầu cử TPHCM cũng cho biết: có 16 hồ sơ của nữ giới (tỷ lệ 30%) và 8 hồ sơ người dưới 40 tuổi (tỷ lệ 15%) ứng cử ĐBQH; có 58 hồ sơ của nữ giới (tỷ lệ 34%) và 29 hồ sơ người dưới 40 tuổi (tỷ lệ 17%) ứng cử ĐBHĐND TPHCM.

Về trình độ của người ứng cử, có 96% người ứng cử ĐBQH có trình độ đại học, trên đại học. Riêng tỷ lệ này đối với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM đạt tỷ lệ 97%.

Ngoài ra, số hồ sơ ứng cử ĐBQH gồm có: 1 hồ sơ người dân tộc thiểu số (tỷ lệ 2%), 8 hồ sơ tôn giáo (tỷ lệ 15%), 15 hồ sơ tái cử (tỷ lệ 28%) và 16 người tự ứng cử (tỷ lệ 30%). Đối với hồ sơ ứng cử ĐBHĐND TPHCM, có 3 người dân tộc thiểu số (tỷ lệ 2%), 13 người thuộc các tôn giáo (tỷ lệ 8%), 51 người tái cử (tỷ lệ 29%) và 13 người tự ứng cử (tỷ lệ 8%).

Trước đó, hội nghị hiệp thương lần I (ngày 9/2) đã thống nhất giới thiệu 45 đại biểu ứng cử ĐBQH và 106 đại biểu ứng cử ĐBHĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, TPHCM phấn đấu số đại biểu nữ đạt trên 38%; đại biểu là người ngoài Đảng không thấp hơn 10%; đại biểu dưới 40 tuổi phấn đấu đạt trên 16%; phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên ĐBHĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 tái cử.

Theo đúng tiến độ, ngày 18/3 sẽ diễn ra Hội nghị hiệp thương lần II để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử. Trước ngày 19/3, sẽ nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH về Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Tam Bình

 
TIN MỚI