Đảm bảo công tác bầu cử đúng tiến độ, quy trình

09/03/2021 - 18:37

PNO - Ủy ban Bầu cử TPHCM (UBBC) đã tiếp nhận 4 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và 4 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có 2 cá nhân tự ứng cử ĐBQH và ĐBHĐND TPHCM.

 Chiều 9/3, UBBC tổ chức phiên họp cập nhật tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức và phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đúng tiến độ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức triển khai, giới thiệu người được giới thiệu ứng cử theo cơ cấu phân bổ của Hội nghị hiệp thương lần I đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan có người được giới thiệu ứng cử; hướng dẫn các đơn vị tổ chức lấy ý kiến đối với người được giới thiệu; theo dõi tình hình tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác. Tính đến ngày 8/3, đã có 19 cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu 21 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 60 cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu 64 người ứng cử ĐBHĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Tại TP. Thủ Đức và 5 huyện, 63 xã, thị trấn, MTTQ cùng cấp đã hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tốt hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử ĐBHĐND các cấp đảm bảo đúng quy trình và cơ cấu theo quy định.

Công tác bầu cử yêu cầu các khâu đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.
Công tác bầu cử yêu cầu các khâu đảm bảo đúng tiến độ theo quy định

Về những công việc trọng tâm trong thời gian tới, Trưởng Tiểu ban Hành chính - Tổng hợp UBBC Tăng Hữu Phong cho biết, UBBC sẽ xây dựng kế hoạch hướng dẫn nghiệp vụ và phần mềm về công tác bầu cử. TPHCM sẽ thành lập Ban Bầu cử đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị bầu cử của TPHCM, TP. Thủ Đức, 5 huyện và 63 xã, thị trấn. UBND phường, xã, thị trấn thành lập các Tổ bầu cử, đảm bảo người tham gia ứng cử có đủ điều kiện về sức khỏe, kinh nghiệm và không tham gia thành viên tổ bầu cử.

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được tiếp tục đến 17g ngày 14/3. Từ ngày 15 đến 16/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, TP. Thủ Đức và các huyện, các xã, thị trấn tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử do UBBC các cấp bàn giao. Tiến tới Hội nghị hiệp thương lần II vào ngày 18/3 lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử để kịp nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH về Hội đồng bầu cử Quốc gia trước ngày 19/3.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu lưu ý đối với những người tự ứng cử, nếu đang làm việc tại cơ quan, tổ chức thì lấy ý kiến cử tri tại cơ quan, tổ chức mình đang công tác; nếu là đảng viên thì cần có ý kiến đồng ý của chi bộ; nếu người lao động làm việc tại doanh nghiệp thì lấy ý kiến cử tri tại doanh nghiệp. Sau khi hiệp thương lần II thì mới lấy ý kiến tại nơi cư trú. Nếu người tự ứng cử là lao động tự do, không thuộc tổ chức nào, thì chỉ cần lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị đẩy mạnh truyền thông để mọi người dân hiểu và ý thức tầm quan trọng của việc tham gia bầu cử.
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị đẩy mạnh truyền thông để mọi người dân hiểu và ý thức tầm quan trọng của việc tham gia bầu cử.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các đơn vị đảm bảo các mốc thời gian, quy trình công tác tổ chức bầu cử theo luật định; đề nghị các đơn vị tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho người ứng cử nộp hồ sơ. Trong công tác chuẩn bị, UBBC cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện các công việc đúng tiến độ thời gian, đảm bảo mọi người dân đều có quyền thực hiện quyền bầu cử, tránh bỏ sót, tránh trùng lắp người đi bầu cử.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt kịp thời, chính xác và đầy đủ thông tin về bầu cử, qua đó thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình, chủ động hỗ trợ các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự về công tác bầu cử.

Tam Bình

 
TIN MỚI