TPHCM có 2.254 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5

17/05/2022 - 15:20

PNO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có các quyết định trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 19/5/2022.

 

Các đảng viên nhận huy hiệu 55 năm, 50 năm và 40 năm tuổi Đảng.
Các đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 50 năm và 40 năm tuổi Đảng

Đợt 19/5/2022, toàn Đảng bộ TPHCM có 2.254 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Cụ thể, có 88 Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng (trong đó truy tặng cho 2 đảng viên); 11 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 48 Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng (truy tặng cho 3 đảng viên); 124 Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng (truy tặng cho 3 đảng viên); 429 Huy hiệu 55 tuổi Đảng (truy tặng cho 17 đảng viên); 274 Huy hiệu 50 tuổi Đảng (truy tặng cho 4 đảng viên); 168 Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng (truy tặng cho 1 đảng viên); 808 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (truy tặng cho 6 đảng viên); 304 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (truy tặng cho 1 đảng viên).

Sáng nay, 17/5, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022 cho 16 đảng viên, trong đó 3 đảng viên thuộc Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM nhận huy hiệu 60, 55 và 50 năm tuổi Đảng; một đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Hội Cựu chiến binh TPHCM nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Dịp này, Đảng ủy Khối cũng sơ kết một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời tuyên dương, khen thưởng 83 tập thể và 111 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Khối và giới thiệu tuyên dương cấp thành phố 5 tập thể và 10 cá nhân.

Các đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.
Các đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
Các tập thể được tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các tập thể được tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Khối

Tam Bình

 
TIN MỚI