TP. Thủ Đức cần thêm gần 1.500 giáo viên, nhân viên năm học 2022 - 2023

15/10/2022 - 10:00

PNO - TP. Thủ Đức cần thêm 1.237 giáo viên, nhân viên cho năm học 2022 - 2023. Trong đó, 1.058 giáo viên (hơn 85,5%) mầm non, tiểu học, THCS và 179 nhân viên.

Ngày 15/10, UBND TP. Thủ Đức đã thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2022 - 2023.
Theo đó, để đáp ứng yêu cầu giảng dạy năm học 2022 - 2023, TP. Thủ Đức cần thêm 1.237 giáo viên, nhân viên. Cụ thể, 1.058 là vị trí giáo viên, trong đó bậc tiểu học cần nhiều nhất với 519 giáo viên; THCS cần 413 giáo viên; mầm non cần 126 giáo viên.

Ở vị trí nhân viên, toàn TP. Thủ Đức cần tuyển thêm 179 nhân viên, bao gồm 55 nhân viên CNTT; 47 nhân viên y tế; 28 nhân viên kế toán; 21 nhân viên thiết bị thí nghiệm (THCS); 12 nhân viên văn thư; 16 nhân viên thiết bị, thư viện.

Đối tượng dự tuyển trên phạm vi cả nước, ngoài việc đáp ứng chức danh nghề nghiệp của từng vị trí việc làm cần đạt tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học. Trình độ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản. 

TP.Thủ Đức cần thêm gần 1.300 giáo viên, nhân viên, nhiều nhất ở bậc tiểu học
TP. Thủ Đức cần thêm gần 1.300 giáo viên, nhân viên, nhiều nhất ở bậc tiểu học


Việc tuyển dụng sẽ theo hình thức xét tuyển, qua 2 vòng. Trong đó, vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2 phỏng vấn hoặc thực hành kiểm tra kiến thức, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của từng ví trị việc làm cần tuyển.

Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chi tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng số điểm xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm xét tuyển vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Theo kế hoạch của UBND TP. Thủ Đức, từ ngày 21-13/11, hội đồng tuyển dụng sẽ kiểm tra vòng 1; từ ngày 7-20/12, hội đồng tuyển dụng sẽ tổ chức xét tuyển vòng 2. Kết quả tuyển dụng sẽ được công bố từ ngày 27-30/12. 

Quốc Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI