Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Bầu cử phải dân chủ, đoàn kết và chọn những người xứng đáng

21/01/2021 - 12:44

PNO - Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Phải chọn những người xứng đáng để bầu ra những ĐBQH và HĐND các cấp đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra vào sáng nay 21/1.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, cùng với Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là hoạt động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu phải tổ chức và chuẩn bị bầu cử sao cho thực sự dân chủ, đoàn kết và chọn ra những đại biểu xứng đáng. “Phải chọn những người xứng đáng để bầu ra những ĐBQH và HĐND các cấp đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã giới thiệu và quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chỉ thị nêu rõ, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Chỉ thị cũng yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức Đảng lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

“Kiên quyết không giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và Nhà nước”, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Chỉ thị của Bộ Chính trị lưu ý, cần lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ 500 ĐBQH và đạt tỉ lệ ĐBQH chuyên trách. 

Chỉ thị cũng quy định rõ những việc được làm, không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng "vận động" không lành mạnh; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các khóa gần đây, tránh việc lợi dụng kẽ hở để đưa người không đủ tiêu chuẩn vào HĐND và ĐBQH…

M.Quang

 
TIN MỚI