Thành ủy TPHCM quán triệt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

04/06/2022 - 21:40

PNO - Chiều 4/6, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Kế hoạch 124-KH/TU để triển khai thực hiện. Tại Hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã trình bày 2 văn bản nêu trên cùng bản quy trình thông qua và triển khai thực hiện những ý tưởng, sáng kiến thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trình bày kết luận số 14 của Bộ Chính trị và báo cáo
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trình bày kết luận số 14 của Bộ Chính trị và báo cáo kế hoạch 124 của Ban Thường vụ Thành ủy

Theo đó, sự đổi mới, sáng tạo phải trên cơ sở thực tiễn và khoa học, không trái chủ trương, quan điểm, đường lối, Hiến pháp, nguyên tắc và Điều lệ Đảng, nhận diện rõ những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không còn phù hợp với thực tiễn, hiệu quả và khả thi.

Còn “dám nghĩ, dám làm, dám đột phá” không có nghĩa là “làm liều, không có tính toán”. Khi xuất hiện tình huống từ thực tế, đòi hỏi phải giải quyết sớm nhưng chưa có trong quy định, cần đưa ra nhiều phương án giải quyết. Nên chọn phương án có tính đột phá thì phải được tính toán cân nhắc cẩn thận, dự báo được những tình huống xấu nhất có thể xảy ra để chuẩn bị biện pháp khắc phục.

Kế hoạch cũng nêu rõ, các ý tưởng sáng tạo, đột phá là của từng cá nhân hoặc của nhóm cá nhân phải được cấp có thẩm quyền thông qua và đồng ý về chủ trương, hỗ trợ về mọi mặt để tổ chức thực hiện. Đối với các trường hợp bức thiết, khẩn cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề xuất, báo cáo cấp thẩm quyền quyết định và chỉ đạo cụ thể.

Trong quá trình thí điểm thực hiện ý tưởng, cách làm sáng tạo, cấp có thẩm quyền phải tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi để kịp thời, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế. Cần đánh giá kết quả một cách khách quan, đầy đủ đối với từng phần việc…

Đặc biệt, trong đánh giá cán bộ, phải lấy hiệu quả hoàn thành các ý tưởng, giải pháp đột phá, kết quả hoàn thành việc khó, nhiệm vụ quan trọng để làm tiêu chí quan trọng hàng đầu trong đánh giá, nhận xét, bổ nhiệm cán bộ. Ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao.

Tại TPHCM, chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung được triển khai, thực hiện đối với các ý tưởng, sáng kiến về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận. Các ý tưởng, sáng kiến được triển khai cấp nào thì do ban Thường vụ hoặc ban lãnh đạo cấp đó, đơn vị đó quyết định. Với những vấn đề thấy vượt phạm vi trách nhiệm, cần báo cáo cấp trên xem xét chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng trước hết cần quán triệt nhận thức hiểu đúng việc bảo vệ những cán bộ luôn trăn trở vì sự phát triển chung là động lực khơi nguồn những nỗ lực, sáng tạo mới.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, cần quán triệt nhận thức ở tất cả các cấp, phải hiểu đúng việc bảo vệ những cán bộ luôn trăn trở vì cái chung là động lực khơi nguồn sáng tạo cho phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhắc lại tiến trình lịch sử TPHCM trải qua nhiều giai đoạn hết sức khó khăn và lãnh đạo từng thời kỳ đã có những sáng kiến, sáng tạo để thích ứng, vượt qua và phát triển. Gần đây nhất là cuộc chiến chống COVID-19 với những sáng kiến, sáng tạo chưa có tiền lệ nhằm ứng biến với diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị, trước hết, các cấp ủy và tương đương, người đứng đầu cần nhận thức đúng và tăng cường trách nhiệm trong khuyến khích và bảo vệ cái mới, bảo vệ cán bộ có tâm có tài, phải thống nhất và tạo đồng thuận xã hội về chủ trương. Qua đó khơi dậy khát vọng cống hiến phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị các cơ quan, đơn vị có kế hoạch riêng để khuyến khích sáng tạo, đổi mới, góp phần tạo ra những giá trị đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. “Việc thực hiện kế hoạch triển khai Kết luận số 14 của Bộ Chính trị là khơi nguồn sáng tạo cho cán bộ các cấp trên mọi mặt công tác và đời sống. Đây cũng là một bước tiến trong quá trình khuyến khích, bảo vệ cán bộ, là bước bảo vệ để cán bộ an tâm công tác, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Từ đó phát huy, huy động được trí tuệ, nguồn năng lượng, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ tốt nhất, hiệu quả nhất” - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu.

Tam Bình

 
TIN MỚI