Sở TNMT TP. Đà Nẵng trả lời việc doanh nghiệp Trung Quốc "núp bóng'' sở hữu đất

19/05/2020 - 08:08

PNO - Sau báo cáo của Bộ Quốc phòng về tình hình cá nhân và doanh nghiệp Trung Quốc ''núp bóng'' sở hữu đất tại các vị trí ven biển, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP. Đà Nẵng đã rà soát lại 7 doanh nghiệp.

Sáng 19/5, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TNMT TP. Đà Nẵng - đã có trả lời Báo Phụ Nữ TPHCM liên quan đến việc doanh nghiệp Trung Quốc đang sở hữu, “núp bóng” sở hữu và thuê đất tại các vị trí trọng yếu ven biển…

Theo ông Tô Văn Hùng, việc sử dụng đất của Công ty liên doanh Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shoes Hoàng Đạt được thực hiện theo đúng quy định pháp luật
Ông Tô Văn Hùng cho rằng, việc sử dụng đất của Công ty liên doanh Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt được thực hiện theo đúng quy định pháp luật

Theo ông Hùng, Sở TNMT đã tiến hành rà soát 7 doanh nghiệp có trong báo cáo của Bộ Quốc phòng. Theo đó, có một số doanh nghiệp đã thay đổi pháp nhân, chuyển nhượng vốn.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nguyên Thịnh Vượng; Công ty TNHH Thương mại, du lịch và dịch vụ Silverk Park; Công ty TNHH Thương mại, du lịch và dịch vụ Hoàng Gia Trung là doanh nghiệp có 100% vốn trong nước. 

Công ty TNHH Silver Sea Triệu Nghiệp, Công ty TNHH MTV Golden Wynn Đà Nẵng hiện nay đã chuyển nhượng hết các lô đất sử dụng trước đây lại cho cá nhân, tổ chức trong nước.

Đối với Công ty TNHH Thương mại, du lịch và dịch vụ VN. Holiday; hiện nay đã thực hiện đăng ký thay đổi và trở thành doanh nghiệp 100% vốn trong nước (đăng ký thay đổi lần thứ 16, ngày 5/3/2020).

Ngoài ra, Công ty liên doanh Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt được thành lập theo giấy phép đầu tư số 2581/GP ngày 21/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở giấy phép đầu tư, công ty này được thuê 20ha đất sản xuất kinh doanh với thời hạn thuê là 50 năm (đến ngày 21/6/2056) để đầu tư Khu du lịch và giải trí quốc tế (casino).

“Như vậy, đối với 7 doanh nghiệp nêu trên thì có 2 doanh nghiệp đã chuyển nhượng hoàn toàn quyền sử dụng đất (QSDĐ), 4 doanh nghiệp có 100% vốn trong nước. Riêng đối với việc sử dụng đất của Công ty liên doanh Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt được thực hiện theo đúng quy định pháp luật”, ông Hùng khẳng định và cho biết tiếp tục rà soát việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài để sớm làm rõ thêm các thông tin phản ảnh của báo chí và dư luận.

Theo Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng, để hạn chế tình trạng người nước ngoài 'núp bóng' sở hữu đất ở các vị trí trọng yếu, cần phải rà soát các luật để đảm bảo tính thống nhất
Theo Giám đốc Sở TNMT TP. Đà Nẵng, để hạn chế tình trạng người nước ngoài '''núp bóng'' sở hữu đất ở các vị trí trọng yếu, cần phải rà soát các luật để đảm bảo tính thống nhất

Theo quy định tại Điều 169 Luật Đất đai 2013 về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không quy định người nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất… Đối với việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với cá nhân là người nước ngoài, giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng cho biết: “Theo quy định tại Điều 54, 55, 56  Luật Đất đai 2013 thì không giao đất, cho thuê đất cho cá nhân người nước ngoài.

Thực hiện theo các quy định nêu trên, Sở TNMT TP. Đà Nẵng không thực hiện việc giao đất, cho thuê đất và cho phép nhận quyền sử dụng đất đối với các cá nhân là người nước ngoài”.

Trả lời Phụ Nữ TPHCM về việc các giải pháp để hạn chế tình trạng “núp bóng” sở hữu đất đai ở các khu vực nhạy cảm, ông Tô Văn Hùng phân tích: “Theo tôi, để hạn chế tình trạng “núp bóng” thì cần phải rà soát các luật có liên quan (Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở…) để đảm tính thống nhất và chặt chẽ trong việc giải quyết các hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngoài”.

Theo ông Hùng, trong công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý hoạt động xây dựng, cần phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết… tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật liên quan. Đặc biệt là thực hiện lấy ý kiến các Bộ, ngành đối với khu vực ven biển, khu vực cần đảm bảo an ninh quốc phòng theo đúng quy định.

Lê Đình Dũng

 
TIN MỚI