Quận 8: Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội bền vững

29/07/2020 - 13:53

PNO - Sáng 29/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của 213 đại biểu.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp dự thảo Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng bộ thành phố, dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Hồ Hải (trái) trao hoa chúc mừng Đại hội
Đại diện lãnh đạo thành phố trao hoa chúc mừng Đại hội

Ông Nguyễn Hồ Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 8 đã đạt trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, theo ông, trong 16 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ quận khóa XI đề ra, còn 2 chỉ tiêu chưa hoàn thành; dù tốc độ kinh tế tăng trưởng 15,5%, song thực tế chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, chưa thu hút được nhiều đầu tư phát triển địa phương; tình hình nợ đọng thuế còn cao; hệ thống kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ; công tác quản lý và thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa; tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn còn xảy ra; ô nhiễm môi trường một số nơi chưa được giải quyết dứt điểm…

Ông Nguyễn Hồ Hải , UỦy viên Ban Thường vụTrưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu chỉ đạo đại hội
Ông Nguyễn Hồ Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy - phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị Đại hội thảo luận, phân tích sâu những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp có tính hành động cao, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng…

Bên cạnh đó, ông lưu ý Đại hội nghiên cứu, thảo luận thêm các giải pháp về phát triển kinh tế, quản lý và phát triển đô thị; về chăm lo đời sống nhân dân bảo đảm an sinh xã hội; về giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ và nhân dân.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

 

Đại hội diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, điều lệ Đảng.
Đại hội diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, điều lệ Đảng

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 8 sẽ phấn đấu thực hiện 23 chỉ tiêu, 4 chương trình trọng điểm.

Đại hội sẽ tiếp tục làm việc đến hết ngày 30/7 để lắng nghe các tham luận của các ban, ngành, các phường; thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Cùng với sự phát triển về kinh tế, các vấn đề văn hóa - xã hội cũng được quận 8 quan tâm, giải quyết sâu sát, triệt để. Trong đó, nổi bật là công tác giảm nghèo. Theo báo cáo, đến cuối năm 2018, quận đã hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo (tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%) và phấn đấu cuối năm 2020 quận hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí của TPHCM.

Quận 8 còn là đơn vị thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Từ ngày phát động đến nay, quận đã xóa 270 điểm ô nhiễm môi trường, xây dựng 12 công trình “xóa bãi rác thành vườn hoa và điểm sinh hoạt cho người dân, thí điểm phân loại rác tại nguồn; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường; tỷ lệ hộ dân đăng ký đổ rác và đảm bảo thu gom xử lý rác thải trên địa bàn đạt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt 100%.

Nghi Anh

 
TIN MỚI