Cách đây 1 ngày
Học sinh lớp 11, 12 đang trong giai đoạn ôn thi cao điểm. Nhiều em vì quá căng thẳng hoặc vì ăn kiêng tiêu cực dẫn đến bị suy kiệt nghiêm trọng.